Ekonomski rast u eurozoni i Turskoj – Čista ko suza

Velika tema u posljednjih nekoliko mjeseci, pa čak i tokom cijele prošle godine su bili krajnje neobični ekonomski procesi u Turskoj.

Pažnja je usmjerena na visoku inflaciju, kao i na veliku nestabilnost turska lire koju karakteriše ogromna depresijacija.

S druge strane, apsolutno niko ne obraća pažnju na dinamiku razvoja turske ekonomije u poređenju sa ekonomijom eurozone (vidjeti grafikon).

Mjereno sa stopom rasta realnog BDP-a turska ekonomija (zeleni stubac) je ubjedljivo nadmašila eurozonu u svakom tromjesječju od početka pandemije.

Od početka pandemije, turska ekonomija je sam jednom ostvarila negativnu stopu privrednog rasta, ali koja je apsolutno bila manja od evropske.

U drugom tromjesječju 2020. god (april – jun) turska ekonomija se u odnosu na prethodno tromjesječje smanjila za 10,4 % , a evropska za 14,8%.

Kvartalna stopa rasta realnog BDP-a

Izvor: Eurostat.

Od tada pa sve do septembra 2021. turska ekonomija raste, a ekonomija eurozone se još godinu dana smanjuje.

I realni privredni rast, rast očišćen od inflacije, u Turskoj je i u 2021. god. bio veći nego u zoni evra, iako se rast odvija u uslovima izuzetno visoke inflacije i povremeno izuzetno visoke deopresijacije turske lire.

Realni BDP Turske je u trećem kvartalu 2021. za 13% veći od realnog BDP-a Turske iz zadnjeg kvartala 2019. i od evropskih zemalja jedino Irska ima veći rast (22%)

Na nivo eurozone kao cijeline realni BDP u trećem kvartalu 2021. je jednak BDP-u iz posljednjeg tromjesječja 2019. – rasta nije bilo.

Visoka inflacija i slabljenje lire zamagljuju suštinu stvari.

Turska ekonomija je iz neformalne utrke sa ekonomijom eurozone izašala kao realni pobjednik i ta pobjeda je čista ko suza.