Kamatna stopa Centralne banke Turske – Kriza pravoslavlja

Monetarna politika koju vodi Centralna banka Turske (CBT) je godinama bila zasnovana na jednom vrlo jednostavnom i opštepoznatom  pravilu, koje primjenjuju mnoge svjetske banke.

Ako inflacija pada CBT smanjuje referentnu kamatnu stopu, kako bi pojeftinila kredite i povećala tražnju za robama i uslugama bez opasnosti po rast inflacije.

Kada inflacija raste CBT povećavajući referentnu kamatnu stopu poskupljuje kredite i obara tražnju za njima, te na taj način smanjuje ukupnu tražnju za robama i uslugama i tako hladi ekonomiju i obara inflaciju.

Sve do septembra 2021.god.monetarna  politika  CBT je  funkcionisala po opisanom obrascu opštepoznate, konvencionalne i ortodoksne monetarne politike.

Od septembra ova vrsta pravovjerne monetarne politike se mjenja i  nastupa kriza  pravoslavlja u monetarnoj politici CBT (zeleni kvadrat na grafikonu).

Izvršna vlast  u Turskoj ne dozvoljava više centralnoj banci da  inflaciju obuzdava rastom kamatnih  stopa,  iako od septembra inflacija ubrzava i prelazi 20% godišnje.

Referentna kamatna stopa i inflacija u Turskoj (u %)

(2018 – 2021)

Izvor: CBT.

Iako je u novembru mjesečna inflacija 3,5% u decembru CBT četvrti put za  redom smanjuje kamatnu stopu.

Umjesto da rast inflacije prati rast referentne kamatne stope, dešava se obratno – na rast  inflacije CBT reaguje obaranjem kamatne stope.

Od mart 2021.inflacija je na godišnjem nivou porasla za 5 procentnih poena, a za isto toliko je smanjena  referentna kamatna stopa (sa  19% na 14%).

Ovo je jedinstven slučaj u istoriji monetarne politike da se na rast inflacije odgovara samanjenjem kamatne stope.

Sa  aspekta elementarne ekonomske logike  i načina  funkcionisanja ekonomskog sistema ovo djeluje kao dolijevanje ulja na vatru.

Turska ekonomija u 2021. ostvaruje visoke stope  realnog rasta i za sada se ovaj monetarni eksperiment ne može a priori i kategorično negirati i odbaciti.