Uzroci inflacije – Cijena pomorskog transport (2)

Nastavak prethodne objave.

Slijedeći razlog koji bi mogao biti uzrok rasta cijena pomorskog transporta je odnos ponude i potražnje za uslugama prevoza (vidjeti grafikon).

Tražnja za uslugama međunarodnog pomorskog prevoza nadmašuje ponudu tokom 2021.godine i to može biti uzrok rasta cijena prevoza.

Ponuda i tražnja za uslugama međunarodnog pomorskog transporta

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf /str.59/

Međutim,  tokom 2010. godine tražnja je bila mnogo veća od ponude usluga međunarodnog morskog prevoza roba nego u 2021.godini, ali su ostvareni profiti bili i do 8 puta manji (vidjeti grafikon ispod).

Dobiti prije kamate i oporezivanja (EBIT)  u 2021. godine je ogromna.

Ukupna vrijednost ostvarenog EBIT-a u periodu 2010-2020. iznosi 37,86 milijardi USD  dok samo u 2021. godini ova vrijednost iznosi 80 milijardi USD (Na grafikonu  nedostaje jedan od najvećih brodara – MSC, jer njegovi bilansi nisu javni).

Dobit prije kamate i oporezivanja  najvećih svjetskih brodarskih preduzeća po jednom TEU* u dolarima

https://www.transportjournal.com/en/home/news/artikeldetail/a-closer-look-at-financial-highlights.html  * Napomena: TEU (twenty – foot equivalent unit), 20 stopa dugačak kontejner standardne zapremine.

Sumirajući sve navedeno proizilazi da se jedna od determinanti svjetske inflacije nalazi „na vodi“, tačnije u rukama desetak  brodskih kompanija koje radi ostvarivanje rekordne dobiti u jednoj-dvije, maksimalno, tri godine značajno doprinose rastu inflacije, jer se kolosalni rast cijene prevoza, tj. njihovih usluga, mora ugraditi u prodajnu cijenu robe.

Pri tome,  rast cijena međunarodnog pomorskog prevoza značajno prevazilazi rast troškova poslovanja brodarskih preduzeća.

Kao reakciju na ovo, nemali broj velikih proizvođača/trgovaca se okreće sirovinama/proizvodima sa bližih tržišta i prenosi proizvodne pogone sa dalekog istoka nazad u Evropu tj. Ameriku.

Na ovaj način pokušavaju značajno smanjiti transportne troškove, ali ako se predugo bude čekalo sa realokacijom proizvodnje i trgovine, željeni efekat će izostati jer inflacija vrši pritisak na povećanje plata, dalji rast cijena energenata i nastavak rasta cijena lokalnog transporta.