Kamatna politika Narodne banke Srbije – Čekajući ECB?

Narodna banka Srbije (NBS) već godinama vodi vrlo aktivnu monetarnu politiku.

Glavni instrumenti njene monetarne politike pored obavezne rezerve su kamatne stope i tzv. kreditne i depozitne olakšice, tj. krediti koje NBS daje i depoziti koje banke drže kod NBS.

Počevši od 2013. NBS vodi izuzetno ekspanzivnu monetarnu politiku smanjivanjem referentne kamatne stope.

Od njene vrijednosti zavise sve  ostale kamatne stope NBS kao i kamatne stope na bankarske kredite.

Kada NBS  poveća referentnu stopu ona poskupljuje kredite bankama, a banke onda moraju povećati kamatne stope na kredite koje daju firmama i građanima, što smanjuje njihovu želju da koriste skupe kredite –  to je restriktivna monetarna politika.

Smanjenje referentne kamatne stope pojeftinjuje kredite banaka i podstiče prodaju kredita – to je ekspanzivna monetarna politika.

Od kraja 2020. pa sve do februara 2022. referentna kamatna stopa NBS je  1%.

Referentna kamatna stopa NBS  i inflacija u Srbiji (u %)

(januar 2016 – februar 2022)

Izvor: NBS.

Smanjenje referentne kamatne stope je imalo smisla tokom pandemije kada je  trebalo i pravnim i fizičkim licima, radi podsticanja investicija i potrošnje, staviti na raspolaganje jeftine kredite.

Rast inflacije tokom 2021. (7,9% u decembru 2021) bi mogao motivisati NBS da povećava referentnu kamatnu stopu i tako poskupi kredite banaka, što bi kroz obaranje tražnje za kreditima, uticalo na smanjenje efektivne tražnje za robama i uslugama i smanjenje inflacije.

Međutim, već na nekoliko sastanaka uzastopno rukovodstvo  NBS  ostavlja kamatnu stopu na 1% , pa se postavlja koji su motiv takvog njenog ponašanja?

NBS objašnjava da ona već vodi restriktivnu monetarnu politiku putem smanjenja kredita  koje daje  bankama i rasta  kamatne stope na svoje depozite.

Takođe ona smatra  da su ključne determinate inflacije cijene hrane i nafte na koje ona ne  može uticati.

NBS očekuje da će se uvezena inflacija (cijene hrane i nafte) postepeno smanjivati i da će se inflacija i bez njene  značajne intervencije korigovati.

Ovo su logični i ekonomski razlozi za odustajanje od podizanja kamatne stope, ali možda postoji i jedan neekonomski razlog?

Za podizanje kamatne stope u privredi koja se već 9 godina snabdjeva sve jeftinijim i jeftinijim kreditima treba neki krupan razlog.

Ako Evropska centralna banka ne  podiže svoje referentne kamatane stope onda taj razlog ne postoji?

Da li NBS čeka da ECB, ili neka druga globalna centralna banka (FED)  podigne kamatne stope  kako bi i ona  imala veliki razlog da učini to isto?

Očekuje se da će FED povećati kamatnu stopu  vjerovatno krajem marta, a ECB sljedeće godine, s tim da  postoje i prjedlozi da se one podignu do kraja ove godine.

Sa aspekta konvencionalne monetarne politike osnovni alati u borbi protiv inflacije su smanjenje kredita  i rast  kamatnih stopa centralne banke.