Nova emisiona cijena akcija Hidroelektrana Trebišnjica a.d. Trebinje – Dobijam, dobijaš

U jednoj od prethodnih objava obećali smo da ćemo objasniti zašto je dana 10.2.2022. prometovana izuzetno velika količina akcija Hidroelektrana Trebišnjica a.d. Trebinje (HETR).

Navedenog dana prometovano je ukupno 1.110.000 akcija HETR i to po cijeni od 0,323 KM.

Kupoprodaji velike količine akcija prethodila je informacija da će se nova emisija akcija HETR-R-A obaviti  po početnoj vrijednosti od 0,46 KM.

Postojeći vlasnici akcija HETR će imati pravo preče kupovine po cijeni od 0,46 KM.

Lice ili lica koja su kupila akcije po cijeni od 0,323 KM su u poređenju sa ovom cijenom ostvarili diskont od oko 30% (0,323 / 0,46 -1).

Nova emisiona cijena HETR-a je veća od prvobitno predložene emisione cijene od 0,26 KM što znači da se tržište akcija u Republici Srpskoj ipak kreće u pravom smjeru.

U slučaju da se proda  svih  280 miliona akcija (događaj koji ima određenu vjerovatnoću) zarada po jednoj akciji HETR prema bilansu uspjeha za 2021.godinu bila bi 0,009 KM .

Ako se većinski  vlasnik HETR nastavi kretati u pravom smjeru i odluči isplatiti dividendu za 2021. iz cjelokupne ostvarene dobiti za tu godinu, postojećim akcionarima (385 miliona akcija)  i novim akcionarima (280 miliona akcija)  zarada po jednoj akciji mjereno u odnosu na emisionu cijenu od 0,46 KM će biti 2% (6 miliona KM / 665 miliona akcija /0,46 KM x 100).

Trgovina akcijama Hidroelektrana na Trebišnjici a.d. Trebinje

(1.1.2022 – 11.3.2022)

Izvor: BLSE.

Od ukupno isplaćene dividende od 6 miliona KM državi tj. MH Elekroprivredi Republike Srpske bi pripalo 65%, a to je iznos koji ona može uvijek reinvestirati.

Namjena emisije akcija po cijeni od 0,46 KM je upravo investiranje u razvoj poslovanja elektroenergetskog sistema Republike Srpske.

15% isplaćene dividende bi takođe pripalo javnom sektoru – Penzionom rezervnom fondu Republike Srpske (10%) i Fondu za Restituciju Republike Srpske (5%) –  dakle opet indirektno državi tj. entitetu.

Ostatak dividende, 20% bi prisvojili mali akcionari.

Od vlasnika HETR -a zavisi da li će se poslovanje HETR-a odvijati po principu dobijam – dobijaš, što nije bio slučaj u zadnjih nekoliko godina.

Isplata dividende povećava cijenu akcija i omogućava da se sljedeća emisija izvrši po još većoj cijeni.

Kroz veću emisionu cijenu prikuplja se još više novčanih sredstava neophodnih za proces investiranja.

Investiranjem se proširuju proizvodni kapaciteti koji stvaraju nove prihode.

Novi prihodi, pod prepostavkom domaćinskog upravljanja troškovima, dodatno povećavaju cijenu akcija.