Referentna kamatna stopa Federalnih rezervi – Počelo hlađenje

Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država, Federalne  rezerve (FED), najznačajnija centralna banka na svijetu je juče 16.3.2022, odlučila da poveća svoju referentnu kamatnu stopu.

To je kamatna stopa po kojoj američke banke pozajmljuju novac jedna drugoj na izuzetno kratak vremenski period i FED im na ovaj način poručuje  kolika bi ta kamatna stopa trebala biti.

Sve do juče ova kamatna stopa se  kretala u intervalu od 0% do 0,25%.

A od juče ova kamatna stopa je povećana za 0,25 procentnih poena i kreće se u intervalu od 0,25% – 0,5% (crveni  krug na grafikonu).

Ovo je prvo povećanje referentne kamatne stope nakon  četiri godine  (kamatna stopa je bila na vrhuncu u decembru 2018. i od tada se smanjuje).

FED jednostavno nije više mogao tolerisati visoku stopu inflacije, koja je u februaru 2022. od 7,9%, a FED je obavezan da inflaciju u prosjeku drži na 2%.

Referentna kamatna stopa FED-a*

Izvor: FED. * Na grafikonu je prikazana gornja granica referentne kamatne stope.

Kada FED povećava svoju referentnu kamatnu stopu povećavaju se sve ostale kamatne stope u američkom ekonomskom sistemu.

Pratilac rasta kamatnih stopa je smanjenje kredita tj.kupovine hartija od vrijednosti od strane FED-a.

Pod pretpostavkom da se ništa ne mijenja, skuplji novac i manje novca na tržištu bi trebalo dovesti do usporavanja rasta cijena roba i usluga i obaranja inflacije u SAD.

Proces hlađenja prve svjetske  ekonomije je započet.

Ovim činom je počelo hlađenje i svjetske ekonomije, jer se rast američkih kamatnih stopa širi na cijeli svijet, zbog ogromnih dolarskih kredita i dolarskih obaveza izvan SAD.

Proces rasta referentne kamatne stope FED-a će se odvijati postepeno, u više navrata tokom 2022. (za sada je planirano šest povećanja), kako se američka i svjetska ekonomija ne bi smrzle, zbog naglog hlađenja.

Obaranje inflacije će se susresti sa brojnim protivnicima i preprekama, ekonomskim i neekonomskim.