Posljedice inflacije na privredni rast u Bosni i Hercegovini u 2022.godini – Po jutru se dan poznaje?

Agencija za statistiku BiH (BHAS) nedavno je saopštila da je januarska inflacija 7%.

Inflacije se u BiH, kao i svagdje u  svijetu, mjeri preko cijena roba i usluga koje potrošači, domaćinstva, konzumiraju i koriste u svojim svakodnevnim aktivnostima.

Kako će ovako visoka inflacija, koja nije viđena na području BiH u zadnjih dvadeset godina dijelovati na bruto domaći proizvod?

Modeli uticaja su mnogobrojni, a mi smo za ovaj tekst izdvojili uticaj inflacije na ličnu potrošnju.

Pod ličnom potrošnjom se podrazumijeva potrošnja fizičkih lica  i domaćinstava na sve vrste roba i usluga, a većina tih roba i usluga ulazi u sastav potrošačke korpe na osnovu koje se izračunava stopa inflacije.

Prosječno isplaćena neto plata u januaru 2022. je 1.043 KM.

U odnosu na januar prošle godine ona je za 7,6% viša,  a to znači da je prije godinu dana prosječna neto plata bila 969 KM.

S obzirom da su rast plata i rast inflacije bili približno isti realna kupovna moć stanovništva u BiH je u prosjeku očuvana.

1.043 KM u januaru 2022. je moglo kupiti isto onoliko robe koliko i  974 KM (1.043 KM /1,07) godinu dana ranije.

Prosječene isplaćene neto zarade u Bosni i Hercegovini

Izvor:  Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.

Za ovih 12 mjeseci realna kupovna moć stanovništva ne samo da nije smanjena, već je i neznatno povećana za 0,5% (974/969-1)

Šta bi se desilo da plate nisu povećane za 7,6% i kakve bi to posljedice imalo na rast realnog BDP-a u BiH u 2022. godini?

Da je prosječna neto plata u januaru 2022. ostala na nivou od 969 KM neto plata korigovana sa inflacijom bi iznosila 905 KM (969/1,07), pa bi kupovna moć realno bila smanjena za 6,6% (905/969-1).

Pod uslovom da se ništa drugo nije promijenilo u januaru 2022. godine bi bilo prometovano 6,6% manje roba i usluga.

Ako bi se ovakvo stanje održalo tokom cijele 2022.godine realni BDP Bosne i Hercegovine u 2022. bi bio za oko 7% manji u odnosu na 2021. godinu.

U cilju održavanja realne kupovne moći stanovništva izuzetno je bitno da isplaćene neto zarade drže korak sa inflacijom, ako se želi ostvariti pozitivna stopa rasta realnog BDP-a.

Ako se po jutru dan poznaje Bosna i Hercegovina je na pravom putu da ograniči uticaj inflacije na dinamiku privredne aktivnosti u 2022?