Nastavak sage o Sber banci – Niko nas o tome obavijestio nije

Redova ispred Sber banaka na koje su štediše i ostali deponenti “navalili” zbog  sankcija uvedenih Rusiji u vezi sa ratom u Ukrajini više nema što bi trebao biti znak da je bankarska panika prošla i da su se  banke u BiH vratile uobičajenom načinu funkcionisanja?

Podaci ipak pokazuju da rusko-ukrajinsko-bosanska bankarska drama nije završena i da je za sada ostavila  vrlo dubok ožiljak na tkivu bosanskih  banka.

Tokom februara i marta 2022.  depoziti banka u BiH su smanjeni za milijardu i sto  miliona konvertibilnih maraka. 

U odnosu na januar  2022. to predstavlja smanjenje od ogromnih  4%.

Stanovnici BiH su iz banaka  za samo dva mjeseca  povukli oko jednu  milijardu KM i stavili ih  u slamarice, na sigurno.

Kako znamo  da ova jedna milijarda konvertibilnih maraka  nije upotrebljana za kupovinu roba i usuga i tako vraćena u bankarski sistem?

Da je ovaj , iz banaka povučeni novac,  upotrebljen za kupovinu  proizvoda firmi u BiH njihovi bi depoziti porasli tj. ne  bi pali.

Pošto su i depoziti privatnih firmi smanjeni i to za oko 370 miliona KM, što predstavlja pad za više o od 6%  (mart u odnosu na  januar 2022), milijarda konvertibilnih maraka u vlasništvu državljana BiH  je za  sada izvan bosanskih ekonomskih tokova, nalazi se  u novčanicima, privatnim  sefovima … u slamaricama i čarapama.

Ukupni depoziti bosanskih banaka

(u milijardama KM)

Izvor: www.cbbh.ba

Pojedini dijelovi javnog sektora su povećali svoje depozite, ali ipak banke su nakon dva mjeseca “ošišane”  za 1,1 miljardu KM.

Javnost Bosne i Hercegovine naravno još niko od ovlaštenih javnih ustanova (entitetske agencije za bankarstvo, entitetska ministarstva finansija,  Vijeće ministara BiH i državno ministarstvo finansija)  nije obavijestio o ovome vanrednom događaju iako se radi o pojavi koja ima  i koja će imati ogroman uticaj na funkcionisanje bosanske  ekonomije.

Na bankama  je  sada da u saradnji sa ovlaštenim javnim ustanovama vrate ovaj novac  u svoje bilanse i da ga stave u funkciju ekonomskog rasta i razvoja.

To će naravno biti vrlo teško, jer se povjerenje sa mukom stiče, a brzo se gubi.

Da kojim slučajem u BiH postoji razvijeno međubankarsko tržište novca, likvidne bh.  banke bi sber bankama (Banjaluka i Sarajevo)  odmah posudile novac  i do ovako masovnog odliva depozita  ne bi ni došlo.

Da kojim slučajem  u BiH postoje institucije  sa javnim ovlaštenjima koje njeguju stalnu, profesionalnu, otvorenu i korektnu komunikaciju sa javnošću u vezi sa bankarskim, finansijskim i ekonomskim pitanjima,  odliv  depozita zbog rata u Ukrajini  bi postojao, ali nikada ne bi bio ovako  ogroman.

Svaki pravi pacijent brižljivo sluša ljekara koji mu objašnjava njegovu bolest, lječenje i krajnji ishod, a svaki pravi ljekar zna da liječi bolesnika, a ne bolest.

U slučaju odliva depozita između bosanskih bankara i ekonomista na jednoj strani i bosanskih štediša i deponenata na drugoj strani još uvijek nije uspostavljen, u ekonomskom smislu, odnos ljekar-pacijent.

Trenutno stanje je takovo da su banke bitku za depozite izgubile, a niko, ko je  za to plaćen, odgovoran i ovlašten, nas o tome obavjestio nije.