15 godina inflacije u Srbiji – Objektivne okolnosti

Opšti je stav da su zemlje  u kojima caruje valuta euro u pogledu kontrole inflacije  i zaštite životnog standarda  superiorne  u odnosu na apsolutno sve balkanske zemlje, a ovaj tekst će pokazati  da to možda i nije baš  tako.

U prvoj decenije 21. vjeka  ekonomska politika Srbije, u poređenju sa ekonomskom politikom Austrije, kao da uopšte ne  mari za inflaciju.

Srpska inflacija ne samo da je viša od austrijske, već su Beograd i cijela  Srbija stalno izloženi dvocifrenim udarima inflacije.

U junu 2008. srpska  domaćinstva su u prodavnicama, supermarketima, dragstorima i tržnim centrima kupovali robu i plaćali usluge po cijenama  koje su bile za 14% više od cijena godinu dana ranije.

Istovremeno, Austrijanci su u tom istom periodu  te iste robe i usluge plaćali samo za 4% skuplje.

Da  su državljani Srbije tada imali informaciju o razlici u inflaciji,  malo ko tada ne bi poželio da se teleportuje tj. preseli iz Srbije u Austruju u sekundi.

Samo za  trenutak, neposredno nakon kraha svjetske ekonomije u 2009. godini, srpske cijene su se ohladile, ali i tada su više od austrijskih.

I  početkom druge dekade 21. vjeka  inflacija u Srbiji je iznad inflacije u Austriji, inflacija u Srbiji je   dvocifrena i vrlo promjenljiva i u rjetkim slučajevima se primiče inflaciji  u Austriji.

Prelom u srpskom stavu prema inflaciji započinje negdje od polovine 2013. godine kada rast cijena u jednom  gradu na Dunavu (Beč) počinje ličiti na rast cijene u drugome gradu na Dunavu (Beograd).

Godišnja stopa inflacije

(januar 2007 – mart 2022)

Izvor: Narodna banka Srbije i Eurostat.

U zlatnom dobu srpskog upravljanja inflacijom, od oktobra 2013. pa sve do jula 2021,  životni  standard u  Srbiji se pod uticajem inflacije mjenja koliko i  životni standard u Austriji.

U prosjeku u ovome periodu  jedna grupa Slovena ima približno istu inflaciju kao jedna grupa Germana, po čemu se može zaključitu da su prvi napredovali i da su mnogo toga naučili od drugih?

Od avgusta 2021.  godine ponovo se povećava razlika u  rastu cijena, na štetu Srbije očekivano, jer je srpsko tržište  mnogo manje od tržište eurozone i Evropske unije.

Na  malim tržištima postoji mnogo monopola i oligopola ili nekolicine preduzeća koja diktiraju cijenu i  doprinose njihovom rastu.

Tržište EU je mnogo razvijenije, počiva na mnogo većoj konkurenciji, a konkurencija među preduzećima za naklonost kupaca, ne dozvoljava pretjeran rast cijena.

Zato brži rast  inflacije u Srbiji u drugoj polovini 2021. godine i  početkom 2022. ne treba dovoditi u vezu sa novim ciklusom kvarenja srpske ekonomske politike ili  početkom novog srpskog nemara prema inflaciji.

Na novo razmimoilaženje u rastu cijena između Srbije i Austrije uticale su objektivne okolnosti na koje Srbija kao mala ekonomija i privreda koja mnogo toga mora uvoziti, nije mogla uticati.

Srbija ne može uticati na uvozne cijene, a njeno izuzetno usko i plitko  tržište, ne može apsorbovati rast  svjetskih cijena.

Austrija, kao članica ekonomske unije od 450 miliona stanovnika, može djelimično ublažiti jedan dio rasta uvoznih cijena energenata i ostalih sirovina.

U martu 2022. inflacija u Srbiji je 9,1%, a u Austriji 6,7%.

Objektivno, inflacija u Srbiji izuzetno je visoka, ali ipak,  ovi podaci o inflaciji, ako se uporede sa zemljom koja je uzor kvalitetne ekonomske politike,  predstavljaju uspjeh, a ne neuspjeh srpske ekonomske politike.

Na pitanje da li je Srbija ipak mogla tokom 2021. dodatno sniziti inflaciju daćemo odgovor odmah u  sljedećem tekstu (12.maj).