Emisije javnog duga u Srbiji – Po 48. put

Sa aspekta javnog duga  nova godina je Srbiji počela loša, a nastavila je još  lošije.

U januaru i februaru  2022. prosječna uspješnost emisija je bila oko 57%  – na svakih 100 dinara koje je pokušala  da uzajmi,  investitori su državi Srbiji dali  oko 57 dinara.

U martu i aprilu Srbija prolazi još gore.

Investitori su Srbiji dali samo  11% od  ukupnog novca koji je ona  pokušala pozajmiti na srpskom finansijskom tržištu.

U jednoj od  prethodnih objava  zapitali smo se zašto investitori ne žele da pozajme sav novac koji Srbija od njih traži i zašto je  procenat uspješnosti emisija Srbije tako nizak?

Jedan  od  ključnih faktora koji utiče na   ovako nisku spremnost investitora da pozajme novac Srbiji bi mogla  biti inflacija, ili preciznije odnos između inflacije i nominalne kamatne stope koju je Srbija na javni dug  spremna ponuditi.

Tokom prva četiri mjeseca Srbija je emitovala 6 emisija dvogodišnjih obveznica po prosječnoj nominalnoj kamatnoj stopi od 2,6%.

Tokom toga istog vremena inflacija u Srbiji je bila 8,8% (pretpostavili smo da je aprilska  inflacija jednaka martovskoj, 9,1%).

Procenta uspješnosti  emisija obveznica Srbije

Izvor: Uprava za javni dug  Srbije.

Realna kamatna stopa se može dobiti kao razlika nominalne kamatne stope  (2,6%) i  stope inflacije  (8,8%), pa investitor pod ovakvim uslovima finansira Srbiju  po realnoj kamatnoj  stopi koja je negativna i iznosi  – 6,2% (2,6% – 8,8%).

Pod uslovom da inflacija ostane na postojećem nivou realna vrijednost potraživanja investitora se godišnje smanjuje za  približno 6,2%.

Pošto se radi o dvogodišnjim obveznicama gubitak u realnoj vrijednosti novca u prvoj godini je približno 6,2%,  a u drugoj 12% (1,062*1,062), ako se glavnica isplaćuje na kraju ovoga dvogodišnjeg perioda,  a obračun kamate vrši godišnje.

Koliko investitor zaista realno gubi zavisi od načina vraćanja obaveza (od modela amortizacije), ali u svakom  slučaju, uz ovako visoku inflaciju realna vrijednost njegove imovine se uz  kamatnu stopu od 2,6%  mora smanjiti.

I Republiku Srpsku trese  inflacija (kao uostalom i sav svijet), opisani mehanizam djelovanja investitora u Srbiji još uvijek nije prisutan na ovom tržištu i  javne ponude obveznica  Ministarstvo finansija Republike Srpske, su još uvijek skoro 100% uspješne.

18.maja  Republika Srpska će po 48. put  emitovati obveznice i to ovaj put na sedam godina.

Predviđeno je da se glavnica od 40 miliona KM isplati nakon 7 godina, a  da se obračun i isplata kamate vrši godišnje.

Investitorima je  ponuđena  kamatna  stopa od 3,5%, a u Srbiji u aprilu na dvogodišnje obveznice je  plaćano 3,3% i procenta uspješnosti  emisije je bio  13%.

U kojem procentu će biti realizovana majska  emisija obveznica Republike Srpske  zavisi i od  očekivanja investitora u pogledu kretanja inflacije u narednih 7 godina u Bosni i Hercegovini.

Ili da budemo precizniji, očekivana inflacija će u cijeloj Bosni i Hercegovini zavisiti  od toga  kojom brzinom će Evropska centralna banka smanjivati inflaciju u eurozoni.