Američka monetarna politika – Obećanje ludom radovanje?

FED (centralna banka SAD) je nekoliko puta do sada planirao da prestane sa zasipanjem američke i svjetske ekonomije ogromnom količinom dolara,  ali uvijek se pojavljivao novi razlog, koji je  predstavljan kao izgovor, da to ne čini.

Prvo je krajem 2018.  najavljeno da  će FED, kako se to   stručno kaže,  započeti sa normalizacijom monetarne politike.

Ovaj stručni  termin “normalizacija” laici prevode kao prestanak  štampanja dolara i ne može se reći da nemaju pravo.

Iznenadna i dramatična  nelikvidnost velikih američkih banaka u septembru 2019. (crveni krug na grafikonu) odložila je započetu normalizaciju i pokrenut je  novi ciklus štampanja dolara.

Taman kad se FED  spremao da  poveća kamatne  stope  i da započne sa normalizacijom u martu 2020,   kao kec na desetku tadašnjoj američkoj administraciji (predsjednik Donald Tramp) koja je uvjek tražila “dolar više”, dolazi pandemija korone (žuti  krug  na grafikonu).

FED je pod pritiskom da zapljusne američku ekonomiju sa novim miljardama američkih  dolara i   on to naravno  ponovo počinje činiti.

Aktiva  centralne banke  Sjedinjenih Američkih Država

(u hiljadama milijardi dolara) 

(januar 2019 – april 2022)

Izvor:  FED.

U  julu 2020. sa početne  4 hiljade miljardi američkih dolara (januar 2019)   aktiva FED-a  dolazi do 7 hiljada milijardi (plavi krug na grafikonu) i  FED, za trenutak,  počinje smanjiviti svoju aktivu što se mnogima ekonomistima, u skladu sa najavama FED, učinilo kao početak normalizacije  monetarne  politike  FED-a tj. prestanak štampanja dolara.

Međutim, ne samo Amerikance, već i cijeli svijet FED ponovo iznenađuje polovinom 2021. godine (zeleni krug na grafikonu) kada saopštava  da cilj njegove monetarne politika nije  više  inflacija od 2%  već prosječna infacija od 2%  u nekom srednjoročnom vremenskom periodu.

Ta   “mala” razlika između  inflacije od 2% i prosječne inflacije  od 2% postaje FED-u,  sasvim slučajno,  izgovor za tolerisanje  rasta cijena i razlog zbog kojeg nastavlja sa štampanjem novih dolara i njegova aktiva ponovo raste.

Tako je aktiva FED-a sa 4 hiljade miljardi dolara (januar 2019), narasla skoro do 9 hiljada milijardi (crna krug na grafikonu) koliko je iznosila polovinom aprila 2022. godine.

U martu 2022. prvi put poslije decembra 2018.  FED povećava kamatnu stopu, a  maju ove godine najavljuje i smanjenje štampanja novca i postepeno smanjenja svoje aktive, mjesečno za 95 milijardi dolara.

Da li će FED  ispuniti svoje obećanje, ili je ovo obećanje  ludom radovanje,  Bife ne zna, ali Bife “sigurno zna” da rast inflacije  i smanjenje  životnog standarda u cijelom svijetu nema apsolutno nikakve veze sa “umjerenim” štampanjem  dolara i “umjerenim” štampanjem eura?

Sledeći sastanak na kome  će FED, ili preciznije 12 ljudi koji čine FOMC (Federal Open Market Committee – FED-ov komitet za operacije na otvorenom tržištu),  ljudi koji apsolutno ne upravljaju inflacijom i životnim standardom u cijelom svijetu, odlučivati o štampanju dolara zakazan je za 15.jun 2022.

Očekuje se da će na tom sastanku FED dodatno povećati  svoju kamatnu stopu, čija je gornja granica trenutno 1%, a očekuje se i da će dodatno potvrditi svoju posvećenost prestanku štampanja novca.

Pošto je do polovine juna skoro mjesec dana treba se nadati da se u tom vremenu neće desiti nešto će  natjerati FED da promjeni svoje mišljenje i u martu ove godine dato obećanje o  prestanku štampanja dolara.