Kamatna stopa u Frankfurtu – Na međunarodnoj sceni

Emisija sedmogodišnjih obveznica Republike Srpske (RS)  od  18.5. i  19.5.2022. nije bila  100% uspješna, jer je RS  tražila da bude kreditirana  po kamatnoj stopi od 3,6% na, a jedan dio investitora na  to nije želi pristati.

Zato je od ukupno 40 miliona KM  traženog  zajma RS dobila   36,17  miliona KM, a to daje stepen uspješnosti  emisije  od 91%.

S obzirom na visoku inflaciju i relativno visok javni dug, te špekulativni kreditni rejting  Bosne  i  Hercegovine, RS je dobro prošla  sa aspekta visine kamatne stope i stepena uspješnosti  emisije.

Egipat, koji ima takođe  špekulativni kreditni rejting  i malo veću inflaciju nego Republika Srpska (13.1% u odnosu na 11,7%),  na sedmogodišnje  obveznice plaća kamatnu stopu od 17%.

Iako majska emisija nije 100% realizovana RS ne odustaje i za 6.jun najavljuje novu emisiju, petogodišnjih obveznica, nominalne vrijednosti od 30 miliona, po kamatnoj  stopi od 3,4%.

Ako ova emisija prođe,  statistika javnog  duga RS će zabilježiti da je u prosjeku  tokom prvih šest mjeseci 2022. RS pozajmljivala  oko 30 miliona KM   mjesečno.

Nakon godinu dana izbivanja sa Sarajevske berze  Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) će 7.juna 2022. pozajmiti 50 miliona KM,  vratiće taj novac  za 3 mjeseca,  a platiće oko 0% kamate na ovaj iznos.

Do tada,  RS se može upoređivati sa  emisijom  šestogodišnjih obveznica FBiH iz juna  prošle godine, a može i konstatovati da plaća 4,5 puta veću kamatnu stopu (3,6/0,8).

Kamatna stopa na  obveznice RS i FBiH

Izvor: Sarajevska berza, Banjalučka berza, Frankfurtska berza.

Postoji još jedan način da se RS komparira  u pogledu troškova javnog duga, a to je upoređivanje sa samom sobom.

U aprilu 2021. RS  je  u Londonu emitovala obveznice po kamatnoj stopi od  4,75%, a one su otkupljene   po 5%.

Tim obveznicama se trguje na berzi u Frankfurtu, a posljednja cijena po kojoj su obveznice prodate, daje kamatnu stopu od 5,87% (crveni  stubac  na grafikonu).

Po podacima iz  Frankfurta kada bi na toj berzi RS  danas emitovala obveznice ročnosti od oko 4 godine, morala  bi  platiti kamatnu stopu od oko 6%,   a podrazumjeva se da bi još mnogo više morala platiti ako bi uzajmila na  sedam i više godina.

Razlika između 3,6% na domaćoj sceni  (maj 2022.  Banjaluka) i 6%  na međunarodnoj sceni (maj 2022. Frankfurt),  ima  nekoliko, vrlo važnih,  objektivnih uzroka o čemu ćemo pisati.