Uzroci inflacije u SAD, Evropskoj uniji, na Balkanu i šire – Rahmetli Fridman

Prošle godine, u ovo doba, svi vodeći ekonomisti u Evropi i SAD su tvrdili da je inflacija prolazna i da je nastala kao posljedica; uskih grla u proizvodnji, prekida u isporuci roba zbog epidemioloških  restrikcija, nedostatka poluprovodnika, poremećaja u trgovačkoj logistici  i zbog mnogo čega drugog.

I stavovi američke centralne banke (FED) i Evropske centralne banke (ECB) bili su  da je inflacija prolaznog karaktera i da se njen glavni i jedini uzrok nalazi na strani nedovoljne ponude roba.

U prvoj polovini prošle godine niko  zvanično, ni FED  ni ECB,  inflaciju koja se polako počela pomaljati na horizontu nije dovodio u vezu sa  hiljadama milijardi odštampanih dolara i eura od početka pandemije.

Rat u Ukrajini i obostrane, teške i višestruke sankcije koje su EU i Rusija uvele jedna drugoj, opet je prikrio suštinu uzroka inflacije i postavio rusko-ukrajinski rat za žrtvenog jarca inflacije.

Rahmetli Fridman, čuveni američki ekonomista, proživio je čitav svoj životni i  stručni vjek dokazujući i tvrdeći da je inflacija “uvijek i svuda monetarni fenomen”, to jest da ona nastaje kada suviše mnogo novca “ganja” suviše malo roba i usluga.

Ali zanimljivo, njega prošle godine niko od FED-ovih službenika nije pominjao, a ni danas ni FED ni ECB ne žele glasno i jasno priznati da su one kreirale inflaciju štampanjem ogromne količine  dolara (vidjeti grafikon) i eura, nakon početka pandemije.

Inflacija u SAD u zavisnosti od količine odštampanih  dolara
(SAD, januar 2021 – mart 2022)

Izvor: FED.

Cijenama je  trebalo vremena da uspostave vezu sa povećanjem količine  novca, i čim je novac, nakon pobijede nad koronom, počeo da se troši na kupovinu roba i usluga, kao i prije korone, inflacija je  počela  dizati glavu.

Veza između inflacije i  odštampanih dolara (aktiva FED-a) od januara prošle godine pa do marta ove godine skoro je svršena.

Porast aktive FED-a za 1.000 milijardi dolara  je u  ovome vremenu povećavao inflaciju (indeks inflacije)  za oko 16 indeksnih poena.

Fridman je imao pravo kada je rekao da je inflacija uvijek i svuda monetarni fenomen.

FED i ECB sada  govore da su prošle godine kada su ukazivali na prolazni karakter inflacije pogrješili, ali još uvijek ne traže isključivog i primarnog krivaca za visoku stopu inflacije u pretjeranom štampanju dolara i eura tj. u sebi.

Glavni zaključak, o vezi između štampanja novca i inflacije, do kojih je Milton Fridman došao prije oko 60 godina, a što ga je ustoličilo za apostola američke monetarne ekonomije, namjerno je ignorisan od strane FED-a i ECB, iako je  ovaj zaključak na logičkom nivou jasan svakom ko logično misli.

Uzroci inflacije u SAD, Evropskoj uniji, Balkanu i šire su očigledno pretjerivanje FED-a i ECB-a u štampanju novca.

Rat u Ukrajini nije promjenio sve i on uopšte nije polazna tačka i ishodište sadašnje visoke svjetske inflacije.