Ekonomska cijena rata – Putinova inflacija?

Što je poruka jednostavnija veći broj ljudi je može shvatiti.

U emocionalno prenapregnutoj sredini jednostavna poruka ne mora nužno biti čak ni istinita da bi bila opšteprihvaćena, jer na proces rasuđivanja presudno utiču osjećanja, a ne razum.

Ako je tačno da je Rusija po izbijanju rata izazvala rast cijena (inflaciju) umanjenjem isporuke nekih osnovnih energenata i roba nekim zemljama EU i ograničavanjem ukrajinskog izvoza onda bi inflacija u eurozoni trebala biti mnogo veća nego u Rusiji?

Međutim stvari stoje sasvim drugačije i ekonomsku cijenu koju za rat plaća prosječan Rus je mnogo veća od one koju plaćaju prosječan Evropljanin ili Amerikanac.

Neposredno po izbijanju rata, već u martu, inflacija u Rusiji postaje dvocifrena (16,7%), a eurozoni još uvijek je jednocifrena (7,4%).

U aprilu inflacija u Rusiji dostiže svoj vrhunac (17,8%), nakon čega slijedi pad inflatornih pritisaka, ali uz još uvijek izuzetno visoku inflaciju u poređenju sa eurozonom i SAD.

Prema posljednjim podacima (maj 2022) godišnja inflacija u Rusiji je 17,1%, u eurozoni 8,1%, a u SAD 8,5%.

Godišnja  stopa inflacije

Izvor: Eurostat i Banka Rusije

Činjenice pokazuju da je pojam “Putinova inflacija” kojim se za rast cijena u eurozoni, SAD i velikom dijelu svijeta od marta 2022. nastoji okriviti predsjednik Rusije potpuno iracionalan, netačan i da ne odgovara opštepoznatim statističkim činjenicama.

Pojam “Putinova inflacija” se može odnositi samo na rast cijena u Rusiji poslije početka rata u Ukrajini usljed nekoliko krugova ekonomskih sankcija kojima je izložena Rusija, ali i tada samo u slučaju da je započinjanje rata u Ukrajini defakto odluka samo jednog čovjeka, što je izuzetno malo vjerovatno.

“Putinova inflacija” je pojam koji, za opis uzroka inflacije van Rusije, mogu prihvatiti samo oni koji problemu svjetske inflacije pristupaju sa predrasudama i emocijama, umjesto sa nepristrasnom i hladnom ekonomskom analizom.

Još uvijek ne postoji prezime koje bi inflaciju u eurozoni i u cijeloj Evropi povezalo sa sankcijama koje je EU uvela Rusiji, kao i sa štampanjem eura, koje je bilo prethodnica “Putinove inflacije”.

Aprilska inflacija u BiH je 13,2%, a rast cijena je započeo krajem prošle godine, prije početka rata u Ukrajini.

Čak je i jedno od najuticajnijih američkih glasila (WSJ – Wall Street Journal) ustalo protiv stava Bijele kuće koja povezuje inflaciju u SAD i predsjednika ruske države.