Produktivnost rada – Koliko smo vrijedni

U čovjekovoj je prirodi je da se iz dana u dan usavršava u poslu koji radi.

Ako radnik za isto vrijeme  (npr. 8 radnih sati ) uradi veći  obim istog posla nego prethodnog dana  njegova produktivnost se povećava.

U ovome primjeru input (ulaz ili sredstava) je vrijeme,  output (izlaz ili rezultat) obim posla, a produktivnost se uvijek mjeri kao odnos nekog rezultata i sredstava koji su potrebni za njegovu realizaciju.

Na nivou ekonomskog sistema produktivnost rada  (eng. labour productivity) mjeri se  stavljanjem u  odnos realnog bruto domaćeg  proizvoda i zaposlenih koji ga stvaraju.

Stavljanjem u odnos  ovako dobijenog pokazatelja produktivnosti  u jednom tromjesječju sa istim  podatkom za isto tromjesječje prethodne godine dobija se podatak o kretanju produktivnosti – rastu, ili padu.

Evropska statistika (Eurostat) redovno obavještava javnost o promjenama u produktivnosti i iz toga zaključuje, pored  ostalog, koliko su vrijedni radnici u EU,  ili eurozoni.

Godišnje promjene u produktivnosti rada  u eurozoni

(prvo tromjesječje 1996 – prvo tromjesječje 2022)

Izvor: Eurostat.

U periodu od 26 godine godišnja produktivnost u eurozoni prosječno je povećavana za 0,64%, što je brojka koju treba zapamtiti.

Pad produktivnosti se desio tokom 2009. godine (Globalna finansijska kriza), a do još većeg pada produktivnosti dolazi tokom pandemije kada su pojedine djelatnosti, ne voljom njihovih vlasnika i radnika u njima angažovanim, bile potpuno obustavljene.

Veliki  rast  produktivnosti polovinom 2021, posljedica je velikog pada produktivnosti godinu dana ranije.

U 2022. godinu (prvo tromjesječje) eurozona ulazi  sa rastom produktivnosti  od 2,5% i ta brojka je realna,  nije iskrivljena niskom bazom, a smatramo ni činjenicom da je napad Rusije na Ukrajinu započeo krajem februara.

Agencija za statistiku BiH publikuje realni BDP (tromjesečno) i broj zaposlenih (mjesečno), ali zvanična statistika ne obavljuje redovne tromjesečne podatke o promjenama u produktivnosti rada u  BiH.

Ovaj podatak bi bio za BiH  vrlo koristan, jer bi otkrivao koliko smo vrijedni, upoređivanjem samo dvije ekonomske varijable; realni BDP i broj  zaposlenih.

Produktivnost je jedan od tri glavna principa u ekonomiji, pored rentabilnosti i ekonomičnosti.

Produktivnost rada u BiH može svako izračunati, ali po svojoj, subjektivnoj, metodologiji, pa bi zato za ekonomski sistem BiH bilo vrlo korisno da to uradi Agencija za statistiku BiH, u skladu sa metodologijom koju je odredila ekonomska struka.

To bi bio jedan mali korak  na dugačkom putu ka Evropskoj uniji, ili još bitnije, jedan korak više u razvoju ekonomije BiH.

Produktivnost je jedan od zaboravljenih pojmova u teorijskim djelovima ekonomske struke u BiH, ali sa njom, ne samo kao pojmom, već prije svega  kao sa praksom, su vrlo dobro upoznati u industrijskim preduzećima širom BiH.