Rast kamatnih stopa na obveznice Federacije Bosne i Hercegovine – Očekivano

Preključe 20.jula Republika Srpska emitovala je 49.emisiju obveznica.

Prije nego se pozabavimo ovom jedinstvenom emisijom, pogledajmo kako je na domaćem tržištu kapitala  početkom jula prošla Federacija Bosne i Hercegovine.

Julska emisija Federacije bila je 100% uspješna i emitent  (Federacija) je dobila sav novac koji je tražila, ali to više nije,  kao nekad, bila jagma za finansiranjem Federacije.

FBiH je tražila da joj investitor posude 30 miliona KM, a investitori su joj planirali ustupiti svega 40,7 miliona KM.

Ovaj odnos (40.7/30=1,36) je u skoro svim prethodnim emisijama sedmogodišnjih obveznica (ali i svih ostalih obveznica) bio značajno  viši i pristigle ponude  su prosječno za više nego duplo prevazilazile traženi  iznos novca.

Relativno niska  spremnost  investitora da finansiraju FBiH odrazila se na emisionu kamatnu stopa, koja je očekivano doživjela rast.

Od aprila prošle, do jula ove godine (za oko 15 mjeseci), kamatna stopa na sedmogodišnje obveznice FBIH se povećala  za  2,4 procentna poena.

Kamatna stopa na  emisiju sedmogodišnjih obveznica Federacije BiH 

Izvor: Sarajevska berza.

Rast kamatnih stopa na sedmogodišnje obveznice i niska tražnja za obveznicama  entiteta su dvije vrlo bitne pojave koje mjenjaju pecepciju javnih  dugova entiteta.

Još bitnije, do promjene bi  trebalo doći i na kreditnom tržištu na kojem se kao dužnici pojavljuju građani i firme.

Nijedan klijent banke u BiH ne bi trebao na 7 i više godina dobiti kredit sa kamatnom stopom nižom od 3,5%.

Kamatna stopa od 3,5%  je tzv. bezrizična, ili nerizična kamatna stopa, za novac koji se u BiH uzajmljuje na sedam godina.

Odrednica bezrizična je  skovana zato što država i entitet, teorijski ne mogu bankrotirati, jer država uvjek može razrezati nove poreze, ili prodati postojeću državnu, ili imovinu u javnom vlasništvu.

Pošto svi subjekti osim države (entiteta) mogu bankrotirati kamatna stopa na kredite date fizičkim licima i preduzećima na 7 godina bi trebala od početka jula ove  godine biti iznad 3,5%.

Na ovaj način, dodavanjem rizika od bankrota na bezrizičnu kamatnu stopu, funkcionišu sva efikasna kreditna tržišta.

Da li je tržište  kredita u BiH efikasno na ovaj način, saznaćemo vrlo brzo.