Rast cijena stanova – Šišanje?

Svaki čovjek i svako domaćinstvo su, u manjoj ili većoj mjeri, zainteresovani za cijenu po kojoj se stanovi prometuju.

Motivi radoznalosti mogu biti raznorazni, ali najčešće su oni komercijalnog karaktera.

Nekada je to zato što se stan kupuje, drugi put zato što se stan prodaje, a ponekad je uzrok radoznalosti potreba za opštom informisanošću, ili nastojanje da se sazna u kojem smjeru se tržište kreće.

U Srpskoj, u prosjeku, cijena stana mjerena kroz cijenu kvadratnog metra miruje ili ide naizmjenično gore dole sve do decembra 2020 (crvena linija na grafikonu).

Od kraja februara i tokom cijele 2020, iz današnje perspektive čudnovata praksa zaključavanja ljudi i zaključavanja mnogobrojnih privrednih djelatnosti zbog pandemije,  doživljava trenutke svoje „istinske i najveće slave“.

Nakon postepenog „otključavanja i zaključanih ljudi i zaključane privrede“ od samog početka prošle godine tržište stanova zauzima kurs stalnog, postepenog i upornog rasta.

Prosječna  cijena prodatih novih stanova u Srpskoj (u KM)

(prvo tromjesječje 2016 – prvo tromjesječje 2022)

Izvor: RZSRS.

Tokom zadnja 3 mjeseca prošle godine i prva tri mjeseca ove godine tržište je, po cijenama posmatrano, bukvalno eksplodiralo.

Na kraju decembra 2021. cijenu su u odnosu na godinu dana ranije više za 15%.

Onaj ko je propustio da kupi stan u martu prošle godine i ko je odlučio da postane vlasnik nekretnine u martu ove godine „ošišan“ je za 37%.

Svako šišanje (?), po uzoru na radnju svakog proznog djela, ima svoj zaplet, razvoj radnje, vrhunac, rasplet i kraj, sa ili bez pouke, i to trebaju uvijek imati na umu i prodavci (investitori) i kupci stanova.

Investitori uvijek smatraju da je rast cijena ekonomski opravdan, a kupci uvijek kada cijene rastu sumnjaju u neosnovano bogaćenje investitora preko svojih vlastitih leđa.

Investitorima cijena nikada nije dovoljno visoka, a kupcima nikada dovoljno niska.

O različitim i suprostavljenim pogledima vezanim za tržište nekretnina za stanovanje, tokom čekanja na objavu junskih podataka o cijenama stanova, variraće se i u nekim novim tekstovima na ovu temu, a Bife će nastojati da ih napiše na zanimljiv način.