Ocijena stanja na tržištu nekretnina – Zimski rast

U vanrednim periodima vrijeme se proširi i u njega stanu događaji za koje je nekada trebalo nekoliko godina da bi se desili, što kod ljudi stvara zapitanost da li je u pitanju java, ili san.

Za samo 3 mjeseca cijene na tržištu novih stanova u Banjaluci porasle su više nego u zadnjih 6 godina.

Od 2016. do 2021. cijene novih stanova u Banjaluci rastu za četvrtinu.

To je jednako prosječnom godišnjem rastu od samo 3,7%, koji je malo iznad prosječne inflacije u tom periodu.

Međutim, u prva tri mjeseca 2022. cjenovni skok novih stanova je 46% (mart 2022. u odnosu na decembar 2021), a ako se cijene novih stanova posmatraju u periodu od godine dana rast je 67% (mart 2022. u odnosu na mart 2021).

Šta je prouzrokovalo ovaj rast?

Godišnja promjena cijene novih  stanova u Banjaluci 

Izvor: RZSRS.

Prvi neposredni uzrok je globalni rast cijena metala i energije , koji se prenio i na građevinski materijal, a potom i na cijene stanova, podstaknut motivom investitora da sačuvaju dostignuti nivo zarada.

Domaća inflacija (rast cijena roba i usluga) je kao i svakoj drugoj djelatnosti dodala nekoliko procenata i na kvadratni metar u novogradnji.

Treći uzrok, kojeg smo svi svjesni, rat je u Ukrajini koji je pobudio strah kod likvidnih građana za njihovu novčanu imovinu u bankama, a sigurno utočište, u nedostatku razvijenog domaćeg finansijskog tržišta, pronađeno je u nekretninama, bez obzira na rast njihove cijene.

Četvrti uzrok je odlaganje kupovine stanova zbog pandemije, tokom koje su cijene građevinskih materijala rasle, a cijene stanova stagnirale, što je stvorilo ogromne depozite i štednju kod banaka, koji su se tokom zime izlili poput bujice na tržište rezidencijalnih nekretnina.

Peti razlog je čuvanje vrijednosti novca kada inflacija postaje dvocifrena, a stan se može iznajmljivati, tj. tretirati kao investicija, a ne kao mjesto stanovanja vlastite porodice.

Šesti, opet investicioni razlog, je špekulacija, ili namjera da se skupo plaćeni stanovi preprodaju, ukoliko se rast cijena nastavi.

Prosječna cijena kvadrata prodatog novog stana u Banjaluci tokom prva tri mjeseca 2022. je 3.627 KM (oko 1.800 EUR).

Ako zimska cijena nije čvrsto vezana za sadašnje i buduće troškove proizvodnje stambenog prostora i ukoliko špekulativno-investicioni motiv kupovine stanova ne nastavi jačati, sigurno se radi o balonu na tržištu stambenih nekretnina, koji će kao i svaki drugi balon vremenom izduvati?