I Rusija i Ukrajina su izgubile rat – Niko ih o tome obavijestio nije

Krajem jula MMF je objavio informaciju o ažuriranju svojih aprilskih prognoza o ekonomskom rastu.

Po toj novoj prognozi ruska ekonomija se u 2022. neće smanjiti za 8,5%, već za manji procenat, koji je sada postavljen na – 6%.

Rusofili su nakon objavljivanja ove informacije likovali, jer je to po njima još jedan dokaz da sankcije ne rade kako se očekuje, a rusofobi su naravno bili potišteni.

U nauci nema mjesta za fobiju i filiju, jer nauka nije emocionalna i navijačka, već hladna i racionalna.

Nauka o stanovništvu se u ekonomiji proučava kroz demografsku statistiku.

Ona nam daje informacije o kretanju stanovništva u nekoj državi.

Uz kapital, rad je glavni faktor proizvodnje.

Ako je kapital u nekoj zemlji zadata veličina i ako se produktivnost rada ne mijenja, onda je osnovni način porasta prozvodnje u nekoj zemlji povećanje broja radnika.

Ako neka zemlja ima pozitivan prirodni priraštaj ili ako joj je neto migracioni saldo pozitivan (u nju se više useljava, nego što se iseljava) radna snaga ima tendenciju da raste, a to vodi privrednom rastu.

Podaci pokazuju da su demografska kretanja i u Rusiji i u Ukrajini i prije ovoga rata bila izuzetno nepovoljna.

Teritorija Rusije još uvijek nema isti broj stanovnika koji je imala 1989. (pad Berlinskog zida), iako su se milioni etničkih Rusa, kao i nacionalnih manjina, doselili u Rusiju.

U odnosu na Berlin 1989. Rusiji nedostaje 3,6 miliona  stanovnika.

Situacija u Ukrajini je još gora i ona je od 1989. do 2021. izgubila 7,6 miliona stanovnika.

Broj stanovnika

(1960-2020)

Izvor: Svjetska banka.

Demografski slom većinski pravoslavnih zemalja Rusije i Ukrajine (u obe zemlje 80% stanovnišva su pravoslavci) je još uočljiviji ako se one porede sa zemljama poput SAD i Pakistana.

Od pada Berlinskog  zida stanovništvo Pakistana  se uvećalo za 116 miliona stanovnika.

Danas Pakistan ima 221 milion stanovnika ili 5 puta više nego 1960.

Ukrajina i Rusija zajedno imaju manji broj stanovnika od Pakistana za 32 miliona (2020), a 1960. su imale 117 miliona stanovnika više.

I SAD dijeli odličnu demografsku sudbinu Pakistana, a američko stanovništvo se od 1989. uvećalo za 85 miliona.

1960.godine Amerikanaca je bilo za 18 miliona više nego stanovnika na području današnje Ukrajine i Rusije, a nakon 60 godina Amerikanaca je 143 miliona više nego Ukrajinaca i Rusa zajedno.

Sa aspekta demografija ili kretanja stanovništva, i Rusija i Ukrajina su izgubile ovaj rat i prije nego što su ga započele, samo niko ih o tome obavijestio nije.

Trenutno u ratu gine cvijet ukrajinskog i ruskog društva, što uz milionske ukrajinske izbjeglice, onemogućava bilo kakvu demografsku obnovu i Ukrajine i Rusije ne samo u bliskoj budućnosti.

Sličnu demografsku, a samim tim i ekonomsku, sudbu prolaze i sve zemlje na evropskom jugoistoku.

Ukrajinci i Rusi su izgubili rat, zato što su izgubili mir.

Ljudi sa obe sukobljene strane su zaista heroji rata, ali ti isti ljudi su bili kukavice mira.

I Ukrajinci i Rusi i Balkanci su zaboravili da je čovjek najveća, najznačajnija i najvrijednija aktiva svakog društva.