Loši krediti u Hrvatskoj  – Država ili „kolonija“

Loši krediti u bilansima banaka su oni koje dužnici ne vraćaju,  ili koje nikada neće vratiti.

Prosječan udjel loših kredita u hrvatskim bankama je 4,2% (crvena linija na grafikonu), a  njihov udjel u ostalim djelatnostima značajno varira.

Što je neka djelatnost  profitabilnija to je udjel loših kredita u ukupnim kreditima datih toj djelatnosti manji.

Nivo loših kredita po djelatnostima omogućava hrvatskoj vladi, da uoči ulaska u eurozonu,  postavi sebi brojna pitanja vezana za razvoj.

Npr. zašto  bi se neko bavio naukom i istraživanjima (stručna, naučna i tehnička djelatnost), ako  se može  zaposliti  u profitabilnijim djelatnostima (niži nivo loših kredita) poput banaka, osiguravajućih društava,  investicionih fondova i mikrokreditnih organizacija.

Ako državljani Hrvatske izbjegavaju nauku i istraživanje kao poziv da li je u Hrvatskoj moguće generisati interni naučno-tehnološki razvoj, ili se većina patenata i naučno-tehnoloških dostignuća mora uvoziti?

Dalje, ako izvođači građevinskih radova (građevinarstvo) zarađuju u prosjeku duplo manje od onih firmi koju posluju nekretninama (trgovina, promet i investiranje) koji je poslovni motiv izgradnje objekata?

Trebaju li se “proizvođači” nekretnina samo i isključivo posvetiti trgovini nekretninama i prestati graditi?

Loši krediti u bankarskom sektoru Hrvatske po privrednim djelatnostima  (jun 2022)

(u %  u odnosu na datu privrednu djelatnost)

Izvor: NBH.

Logistika (prevoz i skladištenje) je ključ svih proizvodnih i  trgovačkih aktivnosti, a  ona ima tri puta veći obim  loših kredita od prosječnih.

Zašto je profitabilnost ovih djelatnosti ovako  niska, kada apsolutno svako negdje putuje?

Industrija (prerađivačka) vrši obradu sirovina i pretvara ih finalne proizvode.

Cijena finalnog  proizvoda je uvijek značajno viša od prostog zbira upotrebljenih sirovina.

Ako je proizvodnja finalnih industrijskih proizvoda po definiciji profitabilnija od proizvodnje sirovina (poljoprivreda šumarstvo i ribolov), zašto prerađivačka industrija ima 3 puta veći iznos loših  kredita (5%:13%)?

Bez odgovora u ova pitanja i bez rješavanja ovih  pitanja životni standard stanovnika Hrvatske neće porasti nakon zamjene kune sa eurima i hrvatska ekonomija neće postati bolja.

Od odgovora na postavljena pitanja, koja su elementarna, zavisi da li će Hrvatska biti država, ili „kolonija“.