Nominalne zarade u SAD – Nikad bolje?

U ekonomiji se uvijek pravi razlika između nominalnih i realnih veličina.

Nominalna vrijednost plate, ili nominalna vrijednost zarade, je iznos novca koji pripada radniku (neto zarada) , ili iznos novca koji se dijeli između radnika, poreske službe i fondova socijalne zaštite (bruto zarade).

Amerikanci (SAD) suprotno svim zemljama bivše Jugoslavije za glavni podatak o visinu zarada smatraju zaradu po jednom satu, a ne zaradu na mjesečnom nivou.

Amerikanci to nazivaju „prosječna satnica zaposlenih u proizvodnji i radnika koji nisu rukovodioci u privatnom sektoru“, ili na engleskom „Average Hourly Earnings of Production and Nonsupervisory Employees, Total Private“.

Sa aspekta zarada, iskazanih na ovaj, nominalni, način, zaposlenim u privatnom sektoru SAD nikad bolje nije bilo?

Do naglog rasta zarade dolazi tokom korone, a nadprosječan rasta zarada se nastavlja i nakon toga (crveni krug na grafikonu).

U avgustu 2022. je dostignuta najviša vrijednost nominalne zarade u istoriji SAD u iznosu od 27,68 američkih dolara po jednom satu.

U odnosu na period prije izbijanja pandemije, npr. decembar 2019, prosječan američki radnik nominalno je bogatiji za 16%.

Bogatstvo radnika je uvećano za 50% u odnosu na septembar 2008. kada je bankrotirala američka banka Lehman Brothers što je bio jedan od ključnih događaja globalne finansijske krize (2007 – 2009).

Prosječna satnica američkog radnika je u avgustu ove godine veća za 90% u odnosu na septembar 2001, kada su u terorističkom napadu srušene Twin Towers u Njujorku.

Prosječna  satnica u Sjedinjenim Američkim Državama (u američkim dolarima)

Izvor: BLS.

Koliko su radnici realno bogatiji određuje se na osnovu realnih zarada.

Realne zarade se dobiju kada se nominalne zarade očiste od inflaciji tj. izraze u cijenama roba i usluga iz neke odabrane bazne godine.

Ovaj tekst predstavlja i poziv svim statističkim zavodima na području bivše Jugoslavije da počnu objavljivati podatke o prosječnim nominalnim zaradama po jednom satu.

Fizičkim radnicima se računa dnevnica, majstorima isto tako, a o ostalim djelovima privatnog sektora (kao i javnog sektora) statistika objavljuje podatke o prosječnim mjesečnim neto i bruto zaradama.

Satnica je bolji i precizniji pokazatelj nivoa i kretanja zarada od mjesečne zarade, makar se izražavala i nominalno.

Ako radnik često mjenja posao, kao što je to slučaj u SAD, njemu je bitnija informacija koliko može zaraditi za jedan sat rada, nego za jedan mjesec.

Kada zemlje Balkana budu imale podatak o satnici moći će je uporediti sa okruženjem, korigovati za nivo cijena u okruženju, a moći će izračunati i vrijednost realne satnice.