Realne zarade u Americi – Nakon skoro 50 godina na istom mjestu

Samo su promjene u realnim zaradama jedini pravi pokazatelj promjena u životnom standardu građana.

Procedura izračunavanja realnih zarada iz nominalnih zarada je vrlo jednostavna.

Prvo se odredi u kojim cijenama želimo da budu izražene realne zarade.

Mi smo odredili da je to jul 2022.godine kada je indeks potrošačkih cijena (1982 – 1984 = 100) u SAD imao vrijednost od 295,3.

Potom se izračuna količnik te vrijednosti (295,3) i indeksa potrošačkih cijena za cijeli period za koji računamo nominalne zarade.

Na kraju dobijene vrijednosti količnika pomnožimo sa nominalnim zaradama i tako dobijemo realne zarade u cijenama iz odabrane godine i mjeseca, a u našem slučaju to je jul 2022.

Iz informacije o  realnim zaradama mogu se izvući mnogobrojni zaključci, a mi ćemo u ovome tekstu izvući samo jednu grupu, najbitnijih, zaključaka.

U januaru 1973. (crna strelica) prosječna realna zarada tj. satnica u SAD bila je 27,9 dolara.

U julu 2022. (crvena strelica) prosječna realna zarada (satnica) u SAD je 27,6 dolara.

Realne zarade (satnice) u Americi u dolarima (u cijenama iz jula 2022.)

(januar 1964 – jul 2022)

Izvor: BLS .

Realne zarade u Americu su nakon skoro 50 godina na istom mjestu.

Tehnološki progres koji je evidentan u zadnjih 30 godina stvorio je iluziju da je životni standard Amerikanaca porastao.

Količina robe koju je prosječan Amerikanac svojom platom mogao kupiti prije pedeset godina i količina robe koju može kupiti danas je skoro identična.

Prema realnim zaradama američki životni standard u julu 2022. jednak je američkom životnom standardu u januaru 1973.

O polustoljetnoj stagnaciji realnih zarada pretežno ćute i glavni američki mediji i ekonomisti koji rade u američkoj administraciji, ili koji je savjetuju.

Amerika funkcioniše na principu „Američkog sna“ i zato ovu informaciju nije moguće pronaći, u bilo kakavom obliku, ni u bilo kojem proizvodu holivudske fabrike bajki.

Životni standard prosječnog Amerikanca mjereno realnim zaradama za pola stoljeća nije porastao ni za milimetar.