Kupovna moć radničkih zarada u BiH – Pad zbog inflacije

U prethodnom tekstu izračunali smo realne zarade za američku ekonomiju, a u ovome ćemo to učiniti za bosansku ekonomiju.

U junu 2022. prosječna nominalna neto plata u BiH je 1.126 KM, a sedam godina ranije (jun 2015) ona je 834 KM.

Za sedam godina nominalne neto plate su porasle za 35%, što je iznos za koji ne znamo da li je, i za koliko, doveo do rasta životnog standarda.

U ovom nominalnom rastu nalazi i inflacija, koja smanjuje kupovnu moć novca.

Preračunavanjem nominalnih neto plata u realne neto plate i to po cijenama iz juna 2022. (ovu metodologiju smo pojasnili u prethodnom tekstu) dobijaju se podaci iz kojih se mogu iščitati promjene u životnom standard.

Životni standard u BiH je za sedam godina porastao, ali ne za 35%, već za 15,6% (1.126 KM /974 KM).

Realne  zarade u BiH, u cijenama iz juna 2022. (u KM)

(jun 2015 – jun 2022)

Izvor: Agencija za statistiku BiH.

Naravno, na osnovu ovih podataka možemo dati odgovor i na pitanje u kojoj mjeri je tekuća inflacija, zaključno sa junom 2022, uticala na realne neto zarade.

To je možda informacija koja je u ovome trenutku korisnija za bosansku ekonomiju, s obzirom da je uvučena u jaku inflaciju.

U avgustu 2021. realna neto plata, u cijenama iz juna 2022,  najviša je i iznosi 1.165 KM (crveni krug na grafikonu).

Nominalne neto plate su nakon korone rasle, a inflacija još uvijek ne, pa se zato avgust 2021. pozicionirao kao mjesec sa najvećom realnom neto platom.

Od avgusta prošle godine do juna ove godine realne zarade su smanjene za 3,3% (1.126 KM /1.165 KM).

Da li je smanjenje od 3,3% puno, ili malo, očekivano, ili neočekivano, neka svako donese svoj sud.

Po prirodi svoga posla radnički sindikati bi trebali tražiti očuvanje kupovne moći radničkih zarada, ako smatraju da rast nominalnih plata ne prati dovoljno rast inflacije.

Pad realnih zarada zbog inflacije je statistička činjenica u BiH.