Цијена пшенице и нафте – Шта је сијенка, а шта извор свјетлости

У производњи најважнијих пољопривредних култура, пшенице, кукуруза и соје, највећи удио у трошковима производње узима цијена обраде земљишта, односно утрошена нафта.

Стога би се могло закључити да ће промјена цијене пшенице, пратити са одређеним закашњењем (циклус или дио циклуса производње пшенице) помјену цијене нафте.

На уску повезаност и међусобно праћење релативног односа цијена нафте и пшенице указује график за период 2006-2022. на Чикашкој берзи.

Међутим, на графику видимо да се прво дешава нагло повећање цијене пшенице па тек онда нафте, што је случај за пшеницу за 2007. годину, односно нафту за 2008. годину.

Индекс цијена пшенице и нафте 

Извор: Чикашка берза.

Сличну ситуацију имамо за период 2010-2011. и 2021-2022.

Сигурно је да повећање цијене пшенице не утиче на повећање нафте, али је промјена цијене основне животне намирнице индикатор промјене основног енергента.