Cijena pšenice i nafte – Šta je sijenka, a šta izvor svjetlosti

U proizvodnji najvažnijih poljoprivrednih kultura, pšenice, kukuruza i soje, najveći udio u troškovima proizvodnje uzima cijena obrade zemljišta, odnosno utrošena nafta.

Stoga bi se moglo zaključiti da će promjena cijene pšenice, pratiti sa određenim zakašnjenjem (ciklus ili dio ciklusa proizvodnje pšenice) pomjenu cijene nafte.

Na usku povezanost i međusobno praćenje relativnog odnosa cijena nafte i pšenice ukazuje grafik za period 2006-2022. na Čikaškoj berzi.

Međutim, na grafiku vidimo da se prvo dešava naglo povećanje cijene pšenice pa tek onda nafte, što je slučaj za pšenicu za 2007. godinu, odnosno naftu za 2008. godinu.

Indeks cijena pšenice i nafte 

Izvor: Čikaška berza.

Sličnu situaciju imamo za period 2010-2011. i 2021-2022.

Sigurno je da povećanje cijene pšenice ne utiče na povećanje nafte, ali je promjena cijene osnovne životne namirnice indikator promjene osnovnog energenta.