Borba protiv inflacije u 2022.godini – Izgubljena bitka

Kakvi su rezultati dosadašnje polugodišnje  borbe protiv inflacije u  SAD, nakon što je američka centralna banka  pet puta podigla  kamatnu stopu?

Da li je  smanjenje štampanja novca u SAD uspjelo da smanji  inflaciju, koje  je prekomjereno štampanje novca upravo i proizvelo?

Podaci o inflaciji u SAD (plava linija)  kao da poručuju da američka centralna banka (FED) radi odličan posao i smanjuje inflaciju.

Od početka godine FED je povećao svoju kamatnu stopu za 3 procentna poena  i smanjio ponudu novca (svoju aktivu) za 2 % ili za 195 milijardi dolara (u odnosu na april 2022) i to je smanjilo stopu inflacije.

Ako je junska inflacija bila 9%, a septembarska 8,2% (crna strelica) nije li to potvrda efikasnosti američke monetarne politike i negacija stava da se radi o banalnoj i apriori neefikasnoj monetarnoj politici, koja se podcjenjivački naziva Miki Maus monetarna politika?

Inflacija u SAD 

(januar 2020 – septembar 2022)

Izvor:  FED.

Odgovor na ovo pitanje daje kretanje kor ili glavne inflacije (crvena linija), koja  već dva mjeseca uzastopno raste i koju FED ni nakon 6 mjeseci ne  može staviti pod kontrolu.

Glavna ili kor inflacije se dobije kada se iz ukupne inflacije izostave cijene hrane i energije koje su vrlo  promjenljive.

Kor inflacija je u septembru 6,6%, a u julu je bila 5,9%.

Zbog  rasta ove inflacije na čiju promjenu  FED može uticati, ali još uvijek ne uspjeva, očekuje se dodatni rast kamatne stope FED-a do kraja godine.

Ukupna inflacija u zoni eura  je  rastuća, viša od američke i u septembru je 9,9%, a raste i evropska kor inflacija.

Američka izgubljena bitka u borbi protiv inflacije loša je vijest za Evropu koja je još neefikasnija u obuzdavanju inflacije i zato  će i Evropska centralna banka (ECB) morati  i dalje i više povećavati svoju kamatnu stopu.

Svaki dodatni rast  kamatne stope ECB će se dodatno izliti, u većoj ili manjoj mjeri, i na evropske zemlje izvan zone eura.

Posljedice neefikasnih i loših monetarnih politika FED-a i ECB snosiće veliki dio svjetske ekonomije.