Visokogradnja u Republici Srpskoj – Strahovi su konjukturni

Uskoro će biti objavljeni podaci o kretanju cijena novih stanova u RS za  treći kvartal 2022. godine.

Cijene novih stanova u Srpskoj intezivno rastu već devet mjeseci uzastopno, a pad proizvodnje u visokogradnji traje već 12 mjeseci (vidjeti grafikon).

Visokogradnja se najvećim djelom sastoji od izgradnje stambenih zgrada.

Pad investicija u visokogradnji nagovještava skori pad cijena novih stanova?

Pad investicija u visokogradnji, koji se odvija istovremeno sa rastom cijena stanova, ukazuje i na to da cilj kupovine jednog velikog broja novih stanova nije stanovanje već preprodaja.

Uvijek kada je motiv kupovine stana njegova prodaja može se govoriti o špekulacijama i nastanku špekulativnog balona na tržištu nekretnina.

Za godinu dana, od drugog kvartala 2021. do drugog kvartala 2022, cijene novih stanova u Srpskoj porasle su za 53%.

Godišnja promjena proizvodnje u visokogradnji u Republici Srpskoj

(drugi kvartal 2021 – treći kvartal 2022, u %)

Izvor: RZzSRS.

Nijedan drugi ekonomski parametar, koji bi se mogao dovesti u vezu sa cijenom stanova, nije toliko porastao.

Proizvođačke cijene u stanogradnji su porasle samo za 17% (drugi kvartal 2021 – drugi kvartal 2022).

Toliki je u prosjeku rast cijena radova (arhitektonski radovi, elektroinstalacije, mašinske instalacije, konstrukcija) u izgradnji stanova.

Ako rast troškova izgradnje novih stanova nije uticao na rast cijene novih stanova koji bi mogao biti ključni motiv rasta cijene stanova?

Početak intezivnog rast cijena stanova se podudara sa rusko-ukrajinskim tenzijama (četvrti kvartal 2021), sa početkom rusko-ukrajinskog rata (kraj februara 2022) i sa paničnim povlačenjem novca iz banaka sber grupacije.

Strah od rata i strah od gubitka novca je podstaknuo tražnju za stanovima i stvorio dobru konjukturu na tržištu stambene novogradnje.

Investitori su u očima kupaca stanova vidjeli strah od gubitka  i želju da po svaku cijenu potroše novac i zato su podigli cijene stanova?

Objektivni rast cijena građevinskih materijala (februar – april 2022) je bio dobar izgovor za investitore (prodavce stanova) da podignu cijene stanova čija je izgradnja počela 2021.godine, kada je građevinski materijal bio mnogo jeftiniji.

Strahovi su konjukturni, od njih investitori dobro žive.