Tržišni rizik na Banjalučkoj berzi – O ukusima ne vrijedi raspravljati

U prethodnom tekstu  smo postavili  pitanje zašto investitori odbijaju da kupe akcije Mtela a.d. Banjaluka po cijeni od 1,56 KM, ako je očekivana zarada, na godišnjem nivou oko 14%, a kamatna stopa na štedne uloge u bosanskim bankama maksimalno 3%?

Odgovor je  vrlo jednostavan, a tiče se jedne velike razlike između akcija i štednih uloga.

Akcije imaju tržišnu vrijednost koja može pasti i svom vlasniku “priuštiti” gubitak usljed više kupovne cijene u odnosu na tržišnu cijenu.

Rizik od smanjenja tržišne vrijednosti akcije se zove tržišni rizik.

Štedni ulog ne može poći kroz proces smanjenja tržišne vrijednost, jer on tu vrijednost nema, već ima uvijek istu, zadatu, knjigovodstvenu vrijednost.

Vlasnici štednih uloga, u prosijeku,  imaju odbojnost  prema tržišnom riziku (risk aversion), a investitori u  akcije, opet u prosijeku, prihvataju tržišni rizik, do te mjere da su neki i  “zaljubljeni” u njega (risk lovers).

O ukusima ne vrijedi raspravljati, ali postoje  i  investitori  koji čekaju da cijena akcije padne, kako bi njihova  očekivana zarada bila još veća.

Neki od takvih investititora su to i dočekali, jer je cijena akcija Mtela za četiri trgovačka dana (od 11.novembra do 16. novembra) pala za 1,3% (sa 1,56 KM na 1,54 KM), pa je tako očekivani prinos od dividende, pri nižoj kupovnoj cijeni, još viši nego što je bio prije četiri  dana.

Ponuda i potražnja za akcijama Mtela a.d. Banjaluka (TLKM-R-A) na kraju trgovanja 16.11.2022.

Izvor:www.blberza.com

Na drugoj strani tržišta su investitori koji su kupili akcije Mtela po cijeni od 1,56 KM, koji i dalje očekuju zaradu od dividende, ali koji su već pretrpili tzv. nerealizovani kapitalni gubitak.

Cijena po kojoj  su kupili akcije (1,56 KM), niža je od tržišne cijene (1,54 KM), ali taj gubitak još uvijek nije materijalizovan, tj. realizovan, jer akcije nisu prodate po nižoj tržišnoj cijeni.

Juče je trgovina Mtelovim akcijama bila pod uticajem projektila koji su pali na teritoriju Poljske, sumnji  da se radi o ruskim projektilima, i poljskog premišljanja da li da aktivira pojedine odredbe ugovora o NATO paktu.

Loše  vijesti  obaraju finansijska tržišta,  makar se radilo i o informacijama koje su indirektno, a ne direktno, povezane se dotičnim finansijskim tržištem.

Nove loše vijesti mogu  dodatno oboriti cijenu akcija Mtela, a dobre vijesti će je  stabilizovati i podići.

Investitori u  akcije  imaju različita  očekivanja o dobrim i lošim vijestima i zato neki prodaju, a  neki  kupuju akcije.

Vlasnik  štednog  uloga ne brine ove tržišne brige, zbog manje briga  on ima i manje bora, ali mu je i očekivana zarada neuporedivo manja od potencijalne zarade investitora na tržištu akcija.

Prije nekoliko dana investitori su se ustručavali da kupe akcije po cijeni od 1,56 KM, a juče je na tržištu ostalo neprodatih akcija po cijeni od  1,54 KM.

PORICANJE ODGOVORNOSTI

Analize finansijskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) na Bife.ba, ne predstavljaju na bilo koji način prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su samo lični stavovi autora, a ne investiciono savjetovanje ili privatno bankarstvo.