Informacioni vakum na tržištu akcija Republike Srpske – Čekajući skupštinu, al’ ne narodnu

Postoji opšta saglasnost da su akcije Mtela a.d. Banjaluka (TLKM-R-A) jedina likvidna akcija na Banjalučkoj  berzi, što bi trebalo da znači da se njima trguje mnogo učestalije nego drugim  akcijama.

Pod likvidnošću se podrazumjeva ne samo svakodnevno isticanje kupovnih i prodajnih  naloga, već i visoka denominacija (vrijednost) kupoprodajnih naloga, pod čime se podrazumjeva visok promet.

Iako TLKM-R-A zadovoljava oba uslova likvidnosti, i učestalost trgovine i vrijednost prometa, ponekad se dešava da je dnevni promet nula konvertibilnih maraka.

Jedan takav tužni (jesenji) dan desio se u petak 18. novembara, kad nije protrgovano nijednom akcijom TLKM-R-A (pogledati sliku).

I potencijalni kupci i potencijalni prodavci ostali su na svojim početnim pozicijama i odlučuli su da ne pomjeraju cijenu po kojoj su  spremni da kupe ili prodaju  akcije.

Kupci su bili spremni da kupe po maksimalnoj cijeni od 1,52 KM, a prodavci da prodaju po minimalnoj cijeni od 1,54 KM i konsenzus nije postignut.

Razlog ovoj  pojavi bi mogao biti informacioni vakum, nastao u periodu iščekivanje informacija o prijedlogu odluka skupštine akcionara Mtela a.d. Banjaluka, a koje se tiču raspodjele dividende.

Čekajući skupštinu, al’ ne narodnu, tržište nije ponudilo bilo kakvu drugu novu informaciju investitorima zainteresovanim za TLKM-R-A pa se u petak trgovina  sa Mtelovim  akcijama našla u informacionom vakumu.

Ponuda i tražnja za akcijama Mtela a.d. Banjaluka (TLKM-R-A) na kraju trgovanja  18.11.2022.

Izvor: Banjalučka berza.

Kako je prethodnih dana obim trgovine bio relativno visok, a cijena je u kratkom vremenu i rasla i padala, informacioni vakum je uticao da i potencijalni  prodavci  i potencijani kupci TLKM-R-A  za trenutak postanu apstinenti.

Za par dana će na tržište stići informacija  da li će Mtel a.d. Banjaluka isplatiti dividendu i kolika će ta dividenda biti, a mogu  se pojaviti i bitne vijesti neekonomskog karaktera.

Ako vrijednost isplaćene  dividende bude ispod očekivane,  cijena akcije (zadnja cijena 1,52 KM) će krenuti prema dole, jer već sada odnos prvih pet prodajnih i  kupovnih naloga na TLKM-R-A  je tri prema jedan u korist prodajnih naloga.

Sadašnji veći potencijal prodaje (crveni pravougaonici na slici)  u odnosu na kupovinu (zeleni pravougaonici na slici) će biti korigovan  ako investitori budu zadovoljni veličinom dividende koju Mtel namjerava isplatiti.

Ovogodišnji bilans uspjeha Mtela bolji je od prošlogodišnjeg.

Većina balkanskih društava je obolila  od previše politike u javnom prostoru.

Iako svi mi znamo da je politika najunosniji balkanski biznis, ovakav stav prema prioritetnim medijskim sadržajima, koji traje već 30 godina (ako se ne računa period socijalizma) bi se trebao početi mjenjati.

Kada jedna od prvih vjesti u vodećim medijama, i u javnoj i u privatnoj svojini, bude informacija o bitnim odlukama skupština bitnih  akcionarskih društava znaćemo  sigurno da je bosansko društvo krenulo, ako ne stazom ozdravljenja i oporavka, onda sigurno stazom pozitivnih ekonomskih promjena.

PORICANJE ODGOVORNOSTI

Analize finansijskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) na Bife.ba, ne predstavljaju na bilo koji način prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su samo lični stavovi autora, a ne investiciono savjetovanje ili privatno bankarstvo.