Indeks proizvođačkih cijena u stanogradnji Republike Srpske – Eustahije Brzić

Vrlo je zanimljivo i istovremeno krajnje čudno do koje mjere su i javnost i ekonomisti spremni da ignorišu osnovne proizvode statističkih ustanova država u kojima žive i djeluju.

Proizvodi svake statističke ustanove su raznorazni podaci o određenim pojavama koje se prate i registruju u određenom vremenskom periodu.

Postoji dio statistike koji mjeri promjene cijena  roba i usluga  koje se koriste u svakodnevnoj potrošnji, a putem kojih se izračunavaju potrošačke cijene ili inflacija.

Za potrošačku korpu i indeks potrošačkih cijena svi znamo ili smo barem za tu  vrstu podataka i  statistike negdje nekada čuli i saznali.

Manje je poznato da svaka  statistička ustanova prikuplja i publikuje podatke  ne samo o cijenama  roba i usluga koje se koriste u potrošnji već i o tzv. proizvođačkim cijenama.

Jedna takva djelatnost  u kojoj statistika prati proizvođačke cijene je stanogradnja.

Indeks proizvođačkih cijena u stanogradnji Republike Srpske, četvrto tromjesječje 2015 = 100

(prvo tromjesječje 2015 – treće tromjesječje 2022)

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske.

Te cijene se sastoje  od fakturisane vrijednosti izvedenih radova u  izgradnji stanova.

Pod radovima u stanogradnji se podrazumjevaju apsolutno  sve vrste radova neophodnih da se stan završi.

U  proizvođačke cijene u stanogradnji nisu uključeni samo troškovi radne snage dobavljača (“ruke”),  već i apsolutno svi ostali troškovi.

Troškovi betona, cigle, blokova, crijepa, željeza, građe, drveta, elektroinstalacija, instalacija za grijanje, troškovi arhitektonskog projektovanja, vodovodne instalacije, sve je to obuhvaćeno proizvođačkim cijenama u stanogradnji.

U Republici Srpskoj proizvođačke cijene stanogradnje, ili troškovi izgradnje stanova,  miruju do prvog  tromjesječja (kvartala) 2021. (plavi krug na grafikonu).

To je period u kojem je  došlo do naglog popuštanja ograničenja izazvanih pandemijom  korone.

Od tada  pa sve do trećeg tromjesječja  ove godine  proizvođačke cijene stanogradnje počinju dizati glavu.

Indeks proizvođačkih cijena u Srpskoj  liči na neku zmiju sa vrlo dugačkim repom i uzdignutom glavom.

Repom i glavom  srpski indeks proizvođačkih cijena u stanogradnji podsjeća na Eustahija Brzića, poznatog lik iz omiljenog crtanog filma mnogih generacija.

U zadnjih godinu dana troškovi izgradnje stanova viši su za 17% i tako je formirana glava ove “srpske zmije”.

U  sljedećem tekstu ćemo uporediti rast prodajnih cijena stanova sa rastom troškova izgradnje tih istih stanova.

Rast cijena novih stanova u Srpskoj se najčešće obrazlaže rastom troškova izgradnje stanova.