Prodajna cijena i troškovi izgradnje novih stanova – Čardak na nebu

U prethodnoj  objavi  pokazali smo kako su rasle proizvođačke  cijene u stanogradnji Republike Srpske, a u ovom tekstu poredimo  ih  sa cijenama novih stanova.

Na  jednoj strani imamo  proizvođačke cijene stanova koje predstavljaju troškove izgradnje stanova, a  na drugoj strani  prodajnu cijenu  tih istih  stanova.

Sve do kraja  pandemijske 2020. godine prilike za  kupovinu novog stana u Srpskoj su  idealne.

Godišnji rast cijena novih stanova i troškovi njihove izgradnje 

Republika Srpska, prvo tromjesječje 2019 – treće tromjesječje  2022.

Izvor: RZzSRS.

Troškovi izgradnje stanova ne rastu, a cijene stanova ili umjereno rastu, ili umjereno  padaju,  a samu u jednom kvartalu rast cijena  je  ekstreman (11% u četvrtom kvartalu 2019).

Stvari se mjenjaju tokom 2021, ali i tada kupci stanova prolaze relativno dobro.

U toj, još uvijek za kupce stanova povoljnoj  godini,  troškovi  izgradnje stanova rastu, cijene stanova  rastu još  brže, ali njihov rast nije ekstreman.

2022.godina i rat u Ukrajini, a potom i u Rusiji (na anketiranim teritorijama) uz talas inflacije u EU i SAD  promjenio je  sve.

Tokom ove godine rast cijene stanova se potpuno razdvaja od troškova njihove izgradnje.

U zadnjih godinu dana cijene novih stanova porasle su za 57%, a troškovi njihove izgradnje za 17%.

Nakon predstavljanja ovih podataka pogrešno bi bilo odmah pomisliti da je na tržištu stambene novogradnje u Republici Srpskoj došlo do formiranja balona.

Balon se formira onda  kada prodajna cijena značajno odstupi od tržišnih fudamenata, ili tržišnih osnova.

Tržišna osnova u ovom slučaju su troškovi izgradnje novih stanova, ali oni ne obuhvataju troškove kupovine zemljišta, već troškove: građevinskih materijala, troškove radne snage, troškove arhitektonsko-konstrukcionih radova i troškove izgradnje svih vrsta  instalacija.

Bez troškova građevinskog zemljišta,  stanogradnja je čardak na  nebu.

U sljedećem tekstu ćemo pokušati spojiti analizu kretanja cijena stanova, troškova njihove izgradnje i troškova građevinskog zemljišta.