Kamatna stopa na novac koji američke banke drže kod FED-a – Ostajte ovdje

Sjedinjene Američke  Države nisu ovisne  o uvozu energije u mjeri u kojoj je to Evropska unija i zato je  njena  borba  protiv inflacije instrumentima monetarne politike mnogo efiksnija nego evropska.

Amerikanci smanjuju inflaciju kada američka  centralna banka (FED) smanjuje pozajmjivanje novca i  tu  vrstu antiinflacione politike smo objasnili u prethodnom tekstu.

FED može smanjiti štampanje novaca, ali to nije garancija  da će i banke smanjiti ponudu kredita.

Banke pozajmljivanjem novca stvaraju dodatni pritisak na rast cijena i otuda zainteresovanost  FED-a da dodatno, a ne samo smanjenjem štampanja novca,  utiče na smanjenje bankarskih pozajmica.

Da bi ubjedio  banke da daju što manje kredita, FED koristi jedan instrument monetarne politike koji je  omiljen u svijetu američkih banaka koje drže rezerve  tj.  novac na računima kod FED-a.

Monetarna politika FED-a je tako kreirana  da FED ima opciju da može, ako želi, da plaća kamatu na novac koji kod njega drže banke,  na isti način na koji banke plaćaju kamatu svojim štedišama i licima koji kod njih čuvaju svoj novac (deponenti).

FED nema  opciju da naplaćuju od banaka kamatu na  njihove rezerve, kao što je to godinama činila ECB (Evropska centralna banka) kroz negativnu kamatu na rezerve banaka kod  ECB.

Kad FED odluči da poveća kamatu na rezerve banaka on time poručuje bankama, da želi da one drže svoj novac kod FED-a  i da što manje pozajmljuju novac.

Inflacija u SAD i kamatna stopa koju FED  obračunava na rezerve banaka

(avgust 2021 – novembar 2022, u %)

Izvor: FED.

Kao kompenzaciju za “parkiranje novca”  FED se obavezuje isplatiti kamatu bankama po nekoj kamatnoj stopi (crvena linija na grafikonu).

Što je kamata koju FED  plaća bankama  veća to je motiv banaka da ostave novac kod FED-a i tako smanje pozajmljivanje, takođe veći.

Monetarna politika koja se sastoji od povećanja kamata na rezerve banaka kod FED-a podsjeća  na  pjesmu Alekse Šantića “Ostajte ovdje“.

Od marta  do novembra ove godine kamata koju FED plaća bankama na novac koje one drže kod FED-a,  ili stručno kazano na rezerve banaka,  povećana je sa 0,15% na 3,9%.

U decembru  2022. godine ova kamata je  još veća, 4,4%.

Povećanje kamate  na rezerve banaka, zajedno sa ostalim instrumentima monetarne i ekonomske politike, smanjuje inflaciju u SAD (plava linija na grafikonu).