Cena električne energije i ekonomske reforme – Cvrčak i mrav

Promena cena na tržištu električne energije može poslužiti kao jedan od pokazatelja stepena regulacije cena u jednom ekonomskom  sistemu i stepena spremnosti za ekonomske reforme.

Budući da električnu energiju  troši apsolutno svako fizičko i  pravno lice svaka zemlja vodi brigu o ceni električne energije, bez obzira da li su firme koje proizvode struju u privatnoj, ili državnoj, svojini.

Nominalna cena električne energije za domaćinstva po zemljama se ne može direktno upoređivati i na osnovu te  komparacije izvlačiti zaključke o visine te cene, zbog različitog prosečnog životnog standarda stanovništva različitih  zemalja.

Ono što se može i mora  upoređivati (po zemljama) su promene cena struje u odnosu na neki bazni period.

Bife je u ovome tekstu za bazu uzeo prvo pologodište 2017. i u odnosu na njega merio promene cena struje bez poreza, za domaćinstva koja troše u  proseku između 2.500 KWh i 5.000 KWh.

Svaki rast cena boli pojedinca, porodice i većinu društvenih grupa u nekom društvu, kao i  vladajuće političke organizacije, pošto se ljudski protest zbog rasta cena, lako može pretvoriti u izgubljene izbore i gubitak vlasti i moći.

Cena električna energije bez poreza po jednom  KWH

za domaćinstva koja troše između

2.500 KWH i  5.000 KWH

(prvo polugodište 2017 = 100)

Izvor: Evrostat.

Austrija ima izvanredni refleks za ekonomske reforme i sa njima, na tržištu električne energije, započinje u drugoj polovini 2018. godine (strelica na  grafikonu) kada nije bilo ni pandemije, ni rata u Ukrajini i Rusiji, a ni inflacije.

Od polovine 2018.  austrijski čovek se navikava na sve višu cenu električne energije.

Austrijska vlada pušta da  cena struje raste i  u 2021 i u 2022.godine i odbija pomoći (subvencionisati) potrošače struje kroz regulaciju njenih cena u kojoj  bi  nižu cenu struje na kraju platio austrijski budžet.

I Srbija uči od Austrijanca i dopušta rast cena struje.

Bosna i Hercegovina i Hrvatska ne žele dopustiti rast cena na  ovome tržištu koje u tim zemljama skoro 5 godina miruje (2017 – 2022).

U Austriji struja je skočila za 30% , a u Srbiji za  11% (od prvog polugodišta 2017. do prvog polugodišta 2022).

Rast cene  električne energije u Hrvatskoj u istom  periodu je  5%, a u BiH cena struje ne raste osim ako se pod rastom ne podrazumeva rast od 1%.

Srbiju i pored rasta cena struje u prethodnom periodu očekuje dalji rast u 2023. godini, ali u priči o tržištu električne energije Srbi i Austrijanci su bili mravi, a Hrvati i  Bosanci su se ponašali kao cvrčak iz basne Cvrčak i mrav.

Austrijska i delimično srpska domaćinstva se već godinama privikavaju na višu cenu struje i tu stavku ugrađuju u svoje kućne budžete.

Kroz proces prilagođavanja će od 2023. godine početi  prolaziti i  domaćinstva sa Save, Vrbasa, Bosne, ali i leve obale Drine  i svih ostalih  bosanskih reka bilo na njima hidrocentrala ili nebilo.

Srbija već godinama uči od Austrije , a Bosna,  koja je nekada bila u sastavu dvojne monarhije, uči mnogo sporije od Austrije nego Srbija.

Hrvatska pokazuje otpor prema tržišnim promenama koji ne bi trebao biti svojstven zemlji koja je u EU i čija će valuta  uskoro biti  evro.