Način određivanja cene električne energije domaćinstvima u Evropskoj uniji- Trgovačka logika

Velika tema za svakog  malog čoveka u Srbiji i Bosni je cena električne  energije u  2023.godini.

Cena električne energije je povezana sa načinom njenog određivanja u odnosu na potrošenu količinu.

Ne ulazeći  u način uspostavljanja veze između količine potrošnje i  cene u Srbiji i Bosni u ovome tekstu želimo da predstavimo  kako se to radi  u EU kojoj celi Balkan teži.

U EU  postoji pet količinskih razreda potrošnje električne energije (videti grafikon).

Ekstremi su potrošnja ispod 1.000 kwh i iznad 15.000 kwh,  a prosečan  potrošač  troši između 2.500  i 5.000  kwh godišnje.

Oni koji troše ispod  1.000 kwh  plaćaju  0,35 EUR po KWH, a  cena velikim potrošačima, iznad  15.000  kwh godišnje, je 0,16 EUR.

Odnos cene  i potrošnje električne energije u Evropskoj uniji *

(prvo polugodište 2022)

Izvor: Evrostat. * U cenu nisu uključeni porezi.

Trgovačka  logika zahteva da se sa povećanjem količine kupljene robe smanjuje cena.

To  se  u  trgovini na veliko zove  popust ili rabat, koji se može dodeliti ili za avansno plaćanje, ili za kupovinu veće količine robe.

U EU potrošači koji više troše  plaćaju nižu cenu za utrošenu električnu energiji po KWH.

Taj popust je  ogroman i ide do 54% na ekstremne količine potrošnje (0,16/0,35-1).

U EU  onaj potrošač koji troši manje električne energije plaća uvek više po kwh od onoga potrošača koji troši više električne energije.

Cena električne energije po kwh opada sa količinom njene potrošnje.

EU, u proseku, nagrađuje velike potrošače, a kažnjava male potrošače.