Inflacija u zemljama u kojima je evro zakonsko sredstvo plaćanja – Klimaks?

U romanima svaka priča ima uvod, zaplet, vrhunac,  rasplet i kraj, ili  književnički rečeno  –  kompoziciju.

Slično se ponašaju  i  ekonomske pojave, pa tako  svaka ekonomska pojava ima gore karakteristične delove  radnje, ili kompoziciju.

Pandemija (2020. godina) je zaboravljena, a zaboravljena je i inflacija u toj godini, o kojoj  – uzgred rečeno –  apsolutno niko tada nije ni razmišljao.

U toj 2020. godini nosili smo maske, prali ruke i opraštali se od onih sa kojima smo mislili da ćemo  još  dugo živeti.

Na početku  prve pandemijske godine  inflacija je bila oko 2% (uvod), a potom sve  niža  i niža, da  bi minimalnu  – negativnu – vrednost dostigla u decembru  (-0,3%).

Zaplet nastupa odmah po početku pandemije kada i američka centralna  banka (FED) i evropska centralna banka  (ECB) odlučuju da počnu masovno štampanje novca.

U zaplet spada i zatvaranje ljudi i fabrika, a na njega se nastavio  i bratoubilački rat u nepreglednim slovenskim stepama, tokom kojeg inflacija dobija novi  impuls.

Inflacija u zemljama u kojim je evro zakonsko sredstvo plaćanja*

(januar 2020 – novembar 2022)

Izvor: Eurostat. * Doprinos cena energije inflaciji je u procentnim poenima, a inflacija je u postotcima.

Rat u Ukrajini, a kasnije i u Rusiji, na  inflaciju deluje  konkretno (sankcije, kontrasankcije i ograničenja u trgovini) razvijajući  inflacionu spiralu, u kojoj se svako novo poskupljenje ugrađuje u cene uz očekivanja da  će se rast  cena nastaviti.

Ako se inflacija posmatra u zavisnosti od nekih  faktora (ekonomisti bi rekli varijabli), onda bi se matematičkim rečnikom moglo zaključiti, da je inflacija dostigla tzv.lokalni maksimum , ili vrhunac tj. klimaks, u oktobru (crna strelica).

U  oktobru inflacije u zoni evra je 10,6% u novembru je 10,1% i prvi put od početka rasta cena (januar 2021) inflacija pada.

Blaga  zima, ograničenje cena ruske nafte, uspostavljanje porušenih trgovačkih puteva i smanjenje ekonomskog rasta u većini  za svetsku ekonomiju bitnih država, smanjili su rast cena energije i njen doprinos ukupnoj inflaciji.

Za godinu dana, novembar 2021 – novembar 2022, cena energije je porasla za skoro 35% i mnogi se nadaju da je  ona u oktobru dostigla svoj klimaks – i da sledi rasplet.

Za tri  godine,  2020 – 2022, imali  smo najmanje pet  važnih događaja; pandemiju, štampanje novca, inflaciju, rat Slovena i rast cena energenata.

Da li ćemo  u 2023.godini imati novi zaplet (kriza javnih dugova u Evropi, proširenje konflikta na evropskom istoku), ili svetska ekonomija ide u rasplet, a inflacija u kraj, to niko zasigurno ne zna.

Pad proizvodnje (recesija) koju MMF najavljuje za veliki dio svetske ekonomije može voditi ka manjoj inflaciji, ali uvek je moguć i malo verovatni rasplet u kojem se privrednoj stagnaciji pridružuje i prilično visok nivo inflacije.

Povoljan rasplet inflacije u zemljama evra pogoduje celom Balkanu.