Prognoza inflacije u 2023 –  Približavanje Bosne i eurozone?

Tokom 2021.godine sve prognoze inflacije u EU i SAD su se zasnivale na pretpostavci, koja je zbog mnogo ponavljanja sa mnogo bitnih radnih mesta, postala ozbiljna tvrdnja, a koja je glasila da je inflacija prolazna ili tranzitorna.

U tranzitu, ili u prolazu, svi su u drugoj polovini 2021.godine shvatili da se uopšte ne radi o prolaznoj inflaciji i da su prognoze inflacije bazirane na ovoj pretpostavci bile potpuno pogrešne.

Bivši šef  američke centralne banke, Dženet Jelen, je odmah na početku 2022, već prvog januara, priznala da je proglašavanje inflacije prolaznom bilo pogrešno.

Na jesen 2022, početkom novembra, Evropska komisija objavila je prognozu inflacije za 2023.godinu.

Prognoza se zasniva na mešavini optimističkih i pesimističkih pretpostavki.

Za eurozonu prognozirana je inflacije u 2023.godinu od 6,1%.

Kolika je verovatnoća ovakvog inflacionog scenaria može se oceniti na osnovu  prognoze inflacije koja je  objavljena početkom februara, pre izbijanja oružanog sukoba između Ukrajine i Rusije.

Početkom februara 2022.godine Evropska komisija je saopštila da će inflacija u 2023.godini biti 1,9%.

Velika razlika između inflacije po februarskoj i novembarskoj prognozi, 1,9% i 6,1%, posledica je ne  samo očekivanja da rata neće biti.

Glavni “previd” se sastojao u odsustvu pretpostavke da će EU sama sebi uvesti sankcije na  uvoz pojedinih energenata.

Prognoza inflacije u 2023.godini

Izvor: Evropska komisija i CBBiH.

Prognozu inflacije u Bosni rade mnoge institucije, a jedna od onih  koja je objavljuje je Centralna banka BiH.

Po jednoj od prognoza CBBiH, za koji ne znamo na kojim se pretpostavkama zasniva, očekivana vrednost inflacije u Bosni u 2023.godini je 6,1%, isto kao i eurozoni.

Ovakva prognoza vrlo je  optimistična s obzirom da je u 2022. Bosna imala  značajno višu inflaciju nego eurozona.

Eurozona je 2022.godinu završila sa prosečnom inflacijom od oko 9%, a Bosna sa inflacijom od oko 15%.

Malo je  verovatno da će se približavanje Bosne i eurozone sa gledišta inflacije desiti, ali je vrlo dobro da ovakva vrsta optimista u Bosni  postoji.

Po ovoj prognozi Bosna će imati niži inflaciji i od Hrvatske, ali i od prosečne inflacije u Evropskoj uniji.

Da li se  ovde radi o ekonomskom optimizmu sa, ili bez, pokrića, sud će dati vreme.

Ako dilemu inflacionog približavanja  “jednog  izuzetno malog i jednog izuzetno velikog entiteta” ostavimo po strani, možemo konstatovati da se Evropska komisija i CBBiH slažu da će potrošačke cene u 2023. biti minimalno za 6% veće nego u  2022.godini.

I 2023. će kao i 2022.godina biti godina inflacije – poruka je predstavljenih prognoza.

Izuzeci , kao i uvek, postoje.

U Evropi će ove godine biti najbolje živeti u Danskoj koja će imati istu inflaciju kao i SAD (3,5%).