Pokazatelj samopouzdanja industrije u Njemačkoj – Blizu nule

Industrijski razvoj Njemačke igrao je jednu od ključnih uloga u ekonomskom i društvenom razvoju Evrope, a ni njegov doprinos oružanim sukobima i svjetskim ratovima i svjetskim primirjima nije zanemarljiv.

Gdje se nalazi mozak evropske privrede u kontekstu prošlogodišnje evropske ekonomske (anti)logike ne zna se, ali zna se da je motor evropske ekonomije u  Njemačkoj –  ona proizvodi četvrtinu bruto domaćeg proizvoda Evropske Unije, a ostalih 27 država dijele ostatak.

Kada se analizira  evropska ekonomija uvijek se polazi od Njemačke; zaposlenosti u Njemačkoj, inflaciji u Njemačkoj, privredni rast u  Njemačkoj, prinosi na njemačke obveznice   … i mnogo toga ostalog njemačkog.

Podrazumijeva se da je motor motora industrijska prozvodnja, a ona se može posmatrati, pratiti i analizirati na različite načine,  od kojih smo jedan  predstavili u prethodnom tekstu.

Podsjetimo se.

Evropska unije želi saznati kakvo je  povjerenje ili još bolje samopouzdanje u industriji i da bi se to doznalo njemačkim industrijalcima se postavljaju  pitanja  o Proizvodnji, Očekivanjima i  Zalihama.

Na osnovi dobijenih odgovora koji mogu biti optimistični, pesimistični  i umjereni formira se vrlo precizna informacija o samopouzdanju njemačke industrije.

Pokazatelj samopouzdanja industrije u Njemačkoj  

(januar 2008 – decembar 2022)

Izvor: Vijeće Evrope.

Aktuelni stepen samopouzdanja njemačkih industrijalca može se ocijeniti samo ako se on posmatra u jednom dužem vremenskom periodu.

Tumačenje vrijednosti pokazatelja samopouzdanja vrlo je jednostavno – sve iznad nule predstavalja optimizam, sve iznad nule pesimizam, s tim da on naravno može biti različitog nivoa, zavisno od vrijednosti.

Obilježili smo neke  karakteristične vrijednosti samopouzdanja njemačkih industrijalaca.

Vrijednost  samopouzdanja je -10 u momentu bankrota američke investicione banke Lehman Brothers (crveni krug), a samopouzdanje je ubjedljivo najniže u martu 2009. (narandžasti krug).

Zeleni krug (oktobar 2012 ) bi se trebao vezati za krizu javnih dugova u EU,  a crni za završetak, ili najavu  završetka, štampanja novca od strane Evropske centralne banke (januar 2018).

U aprilu 2020. (korona, žuti krug) samopouzdanje je skoro na nivou onoga iz  perioda globalne finansijske krize (2009),  a nakon novog obilnog štampanja novca samopuzdanje je ponovo  u februaru 2022. na vrhuncu (plavi krug), nakon čega počinje opadati zbog kidanja ekonomskih odnosa EU sa Rusijom i rata u Ukrajini.

Nakon deset mjeseci pada (decembar 2022), samopouzdanje industrije u Njemačkoj je još uvijek pozitivno (vrijednost 3) i vrlo blizu nule, ali još uvijek daleko od pandemije i 2009. godine.