Ocijena ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini – Potpuno  pogrešna pretpostavka

Od ekonomskih reformi  u BiH započetih na kraju XX  vjeka, a poslije rata 1992 – 1995, očekivalo se da uspostavi efikasniju privrednu strukturu i  rentabilnija i produktivnija preduzeća.

Srž ekonomskih  promjena  činila je privatizacija preduzeća, kojoj je prethodilo pretvaranje državnih firmi  u akcionarska društva.

Očekivalo se  da će akcionarska društva kao dominantan oblik organizacije preduzeća biti  vrlo lako integrisana u postojeći ekonomski sistem, ali pokazalo se da je to  potpuno  pogrešna pretpostavka.

To je postalo očigledno  već 2011. godine kada se Republika Srpska počela zaduživati na finansijskom tržištu kroz emisiju obveznica i trezorskih zapisa.

Dotadašnji udjel  prometa akcija u ukupnom prometu  na  Banjalučkoj berzi odmah je  pao na oko  20%,  a u godinama  poslije toga,  kao i u  prethodnoj  godini, taj udjel je ispod 10%.

Jedan dio akcionarskih društava izašao je sa tržišta (otišao u stečaj),  drugi dio se defakto zatvorio, dobio je vlasnike koji su u posjedu većine  akcija,  a treći  se transformisao u neki novi organizacioni oblik.

U nekada  velikim akcionarskim društvima, država/entitet, kontroliše 65% akcija, i  ne isplaćuje dividende  što ionako nizak free float čini još nižim.

Mnogim  akcionarskim društvima se upravlja defakto kao preduzećima jednog vlasnika, iako ona  i dalje izvršavaju sve obaveze koje su im zakonom o preduzećima  određene.

Udjel  prometa akcijama u  ukupnom prometu  na  Banjalučkoj berzi a.d. Banjaluka 

Izvor: Obrada podataka Banjalučke berze.

U prosjeku akcionarska društva, sa izuzetkom finansijskih institucija, se radije finansiraju eksterno,  uzimanjem kredita,  nego interno – dokapitalizacijom kroz emisiju akcija.

Akcionarska društva  u BiH su nastala po sili zakona, a ne prirodnim putem kroz ukrupnjavanje i ujedinjavanje kapitala velikog broja vlasnika a radi finansiranja velikih ulaganja.

Neprirodan, zakonski obavezan, nastanak  akconarskih društava nije donio očekivani novi  kvalitet ekonomskom  sistemu BiH

Akcionarsko društvo je  oblik organizacije preduzeća za  kojim uopšte ne  postoji dovoljno  organske, prirodne, tražnje u BiH.

Preduzeće se registruje u obliku akcionarskog društva samo ako zakon za tu djelatnost tu formu organizacije nalaže inače se biraju  predzeća sa jednostavnim formama  organizacije, a to su pretežno društva sa ograničenom odgovornošću.

Ambicija razvoja akcionarskih  društava bila je  velika, ali nije uvažila logiku postepenog  razvoja složenijih organizacionih formi  preduzeća.

“Zaboravljeno” je i da malom  tržištu, poput bosanskohercegovačkog, akcionarska društva nisu prjeka potreba  i  da bi ona mnogo više pristajala velikom tržištu  bivše SFRJ, čiji se nestanak poklopio sa nastankom prvih akcionarskih društava na njenom nekadašnjem tlu.

Ni država i  javna uprava nisu zainteresovani da kroz raspodijelu dobiti u akcionarskim  društvima u kojima je država (entitet) većinski  vlasnik podstaknu razvoj  akcionarstva i tržišta akcija.

Danas nakon skoro četvrt stoljeća od početka ekonomskih reformi veliki broj akcionarskih društava postaje relikt jedne velike zablude, isto kao što su zadruge bile relikt socijalizma, iako su one u prosjeku bile solidan  oblik organizacije poslovanja.

Akcionarska društva  su uvedena u naš ekonomski sistem da bi se privatizovala i prodala državna imovina, a ne zato  što je razvoj ekonomskog života to zahtjevao – to se  nakon 25 godina mora otvoreno priznati.