Cijena stanova u Srpskoj – Pucanje balona?

Statistički zavod Republike Srpske je nedavno  obradovao jedan veliki dio stanovnika Republike Srpske koji su u potrazi za krovom nad glavom.

Cijelu proteklu godinu cijene stanova su rasle, a rast je započeo krajem 2021.godine.

Prije desetak dana objavljeni su podaci o cijeni stanova u Srpskoj za zadnji kvartal prošle godine.

Došlo je do velike korekcije cijena.

U zadnja tri mjeseca prošle godine (četvrti kvartal) cijena novih stanova smanjena je za skoro 10% u odnosu na treći kvartal 2022.

Nov stan se u Republici Srpskoj krajem prošle godine mogao kupiti za prosječno 1.240 EUR, a ta cijena je približna onoj na početku 2022.godine.

Rast od 60% smo u jednom od prethodnih tekstova označili kao balon (eng. bubble) i predvidili smo skoro pucanje balona i izgleda da je taj trenutak nastupio?

Prosječna cijena novog stana u Republici Srpskoj, 2021 – 2022.*

(u konvertibilnim markama)

Izvor: RZzSRS. * Crveni trougao predstavlja najvišu dostignutu cijenu.

Banjaluka je kao administrativni centar i najveći grad u Srpskoj i dalje izuzetak.

Cijena je u zadnja tri mjeseca 2022. smanjena samo za 3%, ali ipak je smanjena, i u prosjeku iznosi 1.850 EUR.

U zadnjih  godinu dana cijena novog stana u Banjaluci porasla je za 46%.

Oba entiteta u BiH su odlučila da regulišu cijene malo čega, a o limitiranju cijena zakupa stanova, limitiranju cijena novih stanova, ili o državnoj izgradnji jeftinih stanova nije bilo ni govora.

Određivanje maksimalne cijene ruske nafte pokazuje da države imaju moć da ograniče cijenu bilo čega, čak i u međunarodnoj trgovini,  ako to istinski žele?

Kao i skoro sva tržišta u BiH i tržište stanogradnje izloženo je samo zakonima ponude i tražnje, a ne regulatornoj ekonomskoj politici.

Relativno nova pojava na tržištu u BiH je kupovina stanova u izgradnji, u uslovima kada investitor još uvijek nema građevinsku  dozvolu.

Država i entiteti bi se trebali izjasniti o ovakvom načinu poslovanja, ako žele da bez regulacije cijena i renti na tržištu nekretnina doprinesu bržem izduvavanju balona?