Kupovina stana kao zaštita od inflacije – Unaprjed izgubljena trka?

U tekstu koji je dozvao  stihove pjesnika Džonija Štulića (strahovi su konjukturni, od njih se dobro živi) iznjeli smo pretpostavku da su neizvjesnost i rast cijena građevinskog materijala usljed početka rata u Ukrajini i Rusije  doprinjeli rastu cijena stanova u BiH.

Zato su neki ekonomisti kupovinu stanova po višim cijenama objašnjavali željom  kupaca da se zaštite od inflacije.

To ima smisla jedino pod pretpostavkom da inflacija  (cijene potrošnih dobara), ili  proizvođačke cijene u  stanogradnji, rastu brže i više od cijene stanova.

Ako to nije  slučaj onda ovakva investiciona politika predstavlja unaprjed izgubljenu trku?

Za godinu  dana cijena novih stanova u u Banjaluci porasla je skoro za oko  50% (2022- 2021).

Prosječna cijena novog stana u Banjaluci (u KM)

Izvor: RZzSRS.

U isto vrijeme prosječna inflacija u BiH u 2022 je 14%.

Takođe, proizvođačke cijene, tj. cijene svih radova  i materijala, koji su potrebni da se izgradi stan u Republici Srpskoj, porasle su za godinu dana samo za oko 17% (zaključno sa trećim kvartalom 2022).

Sa kojom god vrstom inflacije  se upoređuje rast cijena novih stanova njihovi kupci su izvukli deblji kraj.

50 % je mnogo veće od i od 17% i od 14%.

U nekom od narednih tekstova analiziraćemo kupovinu stana ne zbog stanovanja kupca u njemu, nego zbog iznajmljivanja.