Stanje njemačke ekonomije – Bezrazložan strah

Ekonomska statistika je zainteresovana za mnoge podatke, a tri su ključna:  stopa rasta realnog BDP, nezaposlenost i inflacija.

Bez povećanja BDP nema rasta životnog standarda, koji je u materijalističkim  civilizacijama glavno mjerilo uspješnosti jedne ekonomije.

Svaka  država nastoji da  uposli što više svojih građana, da bi nahranila što više trbuha, koji rukama i glavama doprinose  rastu i razvoju društva i ekonomije.

Ni jedan  trbuh ne voli kada je prazan, a  i kad  je pun, ljuti se kada mu država, kroz inflaciju, zavlači ruku u džep.

Sada kada je Ujedinjeno kraljevstvo izvan EU, sve oči su uperene u Njemačku kada se ocijenjuje stanje evropske ekonomije.

U septembru  prošle godine minirano je skoro 80 godina građeno povjerenje, pomirenje i saradnja  Njemačke i  Rusije.

Ovim zemalja su dobri odnosi  sudba  ne samo što se radi o privredama koje se nadopunjuju, Njemci imaju industriju i tehnologiju, a Rusi sirovine (i nuklearnu bombu), već i zato što nemaju zajedničku granicu (Poljska je između njih)?

U zadnja tri  mjeseca 2022, između ostaloga i zbog miniranja gasovoda, njemačka ekonomija je smanjena za 0,4% u poređenju sa proizvodnjom u prethodna tri mjeseca (jul, avgust, septembar) i sada se razmišlja i govori o  mogućnosti da Njemačka zapadne u recesiju.

Recesija se definiše kao pad realnog BDP u dva uzastopna kvartala, pa je dovoljno da se u prvom kvartalu njemačka ekonomija smanji za 0,1%, da bi se stanje  u njemačkoj ekonomiji tako označilo.

Stopa nezaposlenosti u Njemačkoj (u %)

Izvor: Eurostat.

Podaci o stopi nezaposlenosti nam pokazuju da čak i da se to  desi  nema razloga za zabrinutost,  jer se radi  o potpuno bezražloznom strahu.

Njemačka ekonomija je  početkom 90-ih primila oko milion izbjeglica sa područja bivše  Jugoslavija, od kojih je većina našla svoje mjesto na tržištu rada.

2015.godine primila je takođe oko milion izbjeglica, pretežno iz Sirije,  i ko je god nešto znao raditi zaposlen je.

Tokom prošle  godine, opet je izbjeglički  talas,   ovaj put ukrajinski, preplavio Njemačku, sa opet oko milion izbjeglica.

Njemačka ekonomija usisava izbjeglice u tržište rada iz najmanje dva razloga.

Prvi je izuzetno razvijena i u prosjeku privreda koja raste u dugom roku, a drugi je loša životna (vitalna) statistika starosjedilaca.

Čak i ako njemački BDP padne u prvom  kvartalu, s obzirom da je  stopa nezaposlenosti samo 3%, to će predstavljati samo tzv. tehničku recesiju i ništa dramatično se neće desiti.

Od  100 ljudi koji hoće, mogu i znaju da rade, ne rade samo trojica, što je rezultat bolji od prirodne stope nezposlenosti.

Amerikanci smatraju da je prirodna stopa nezaposlenosti 5%, jer uvijek postoje ljudi koji su nezaposleni i  jednostavno neće da rade,  a njemačko tržište rada je bolje i  od prirodnog stanja.