Prodaja druge po veličini švajcarske banke – Korak dalje

Uvek kada se dešavaju velike promene u ekonomskoj, posebno monetarnoj, politici bankarske krize je vrlo teško izbeći, a još teže sa njima upravljati.

Jedna takva kriza  se odvija zadnjih desetak dana u zemlji u kojoj je to malo ko očekivao sa obzirom na vrhunsku ekspertizu u viševekovnom obavljanju bankarskih poslova.

Credit Suisse Group AG, ili skraćeno Credit Suisse (CS) sa imovinom od 532 milijarde EUR je druga  najveća banka u Švajcarskoj.

Za jedanaest dana, od 6. marta do 17 marta 2023. vrednost njenih  akcija se smanjila za 33%.

Akcionari CS su za desetak dana izgubili trećinu svoje imovine, a do pada cena akcija došlo je zbog tri razloga.

Već drugu godinu za redom CS servira svojim akcionarima informaciju da posluje sa gubicima.

U 2021. gubitak je bio 3,5 milijardi CHF, a u 2022 gubitak je smanjen  na 3 milijarde CHF.

Drugi razlog pada vrednosti akcija CS je početak sezone pomora banaka u SAD koju je “svečano” otvorila Banka Silikonske doline (SVB) 10.marta ove godine.

Nakon što je vest o bankrotu SVB prešla Atlantski okean cena CS je pala prvo 5% (10.mart), a potom 10% (13.mart).

Treći, ključni, udarac CB prima 15.marta od svoga akcionara Saudijske nacionalne banke koja javno saopštava  da ne namerava dokapitalizovati CS i tada cena  akcija pada  za 25%.

Sledeći dan cene akcija skaču 20% i to nakon obećanja  Švajcarske nacionalne banke (SNB) da će dati CS kredit u iznosu od 50 milijardi CHF, ali dan posle,  17.marta, pad je ponovljen (-8%).

Dnevna promena cena akcija Credit Suisse 

(1.mart  2023 – 17.mart 2023)

Izvor:  CS.

U rešavanje neočekivanog problema se uključje  i  švajcarska institucija koja reguliše poslovanje banaka, poznata pod skraćenicom FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority).

Preko vikenda, dok je veći deo sveta bio u dokolici, FINMA i SNB su odlučule da CS mora promeniti vlasnika i to prodajom mimo berze i verovatno bez eksplicitne saglasnosti postojećih akcionara CS.

Za kupca je odabran UBS (Ujedinjena banka Švajcarske) koja je duplo veća od CS.

Prvo je akcionarima  CS ponuđena  cena od 0,25 CHF po akciji, potom od 0,5 CHF, da bi se na kraju stiglo do cene od 0,76 CHF po akciji.

Ova zadnja ponuđena, predložena, ili dirigovana cena od 0,76 CHF, je još uvek za 60% niža od zadnje berzanske cene akcija CS na dan 17.mart (1,86 CHF), a i ispod je 10%  knjigovodstvene vrednosti  akcija CS.

Verovatno ćemo danas, 20.marta, saznati da li su vlasnici CS  oštećeni, i za koliko.

Pre godinu dana Švajcarska je odlučila da zamrzne imovinu ruskih  multimilijardera.

Danas će Švajcarska odlučiti koji dio imovine će biti oduzet vlasnicima CS.

Švajcarska je otišla korak dalje u tumačenju i  ograničenju prava svojine, ali na doslednosti i jednakom tretmanu svih nosilaca prava svojine, bez obzira na državljanstvo koje imaju, joj se ne može zameriti?