Prognoza kretanja cijene nafte – Fjučersi

Svjetska banka dva puta godišnje, u aprilu i oktobru, daje prognozu kretanja cijena roba (eng.commodities).

U oktobru prošle godine Svjetska banka prognozirala je da će u 2023. pasti cijene skoro svih najvažnijih roba, među kojima je i cijena sirove nafte.

Svjetska banka očekuje da će cijena nafte u prosjeku u 2023. godini biti 92$, tj. za 8% niža u odnosu na prethodnu godinu.

U prva tri mjeseca fjučersi na cijene sirove nafte (eng. Brent Crude Oil) se u prosjeku  kreće na nivou od oko 80 dolara, blizu prognozirane vrijednosti od 92 dolara.

Fjučersi (eng. future – budućnost) su ugovori o kupoprodaji roba sa isporukom na neki budući datum,  a za naftu Brent berzanske oznake  LCOM3 taj datum isporuke je 23. Jun.

Fjučers ugovori, s obzirom da se odnose na buduću isporuku robe, uvijek u sebi sadrže očekivanja kupaca o kretanju cijene.

Brent fjučers berzanske oznake LCOM3 se 24.marta prodavao po cijeni od 75$ čime tržište signalizira da očekuje dalji pad cijene (u odnosu na prognozu Svjetske banke), jer se isporuka ove u martu ugovorene kupoprodaje fizički izvršava tek za 3 mjeseca.

Fjučersi predstavljaju defakto prognozu koju daje tržište (kupci i prodavci fjučersa), a te informacije i Svjetska banka uključuje u svoju prognozu.

Cijena sirove nafte i  prognoza cijene, u USD 

(prognoza iz oktobar 2022 ) 

0

Izvor: Svjetska banka. Žutom bojom označena prognoza.

Koliko je pouzdana prognoza Svjetske banke da će pad cijene sirove nafte u  2023.godini biti 8% može se zaključiti ne samo iz trenutnog kretanja cijene koje ukazuje na pad od oko 20%, već i na osnovu prethodnih prognoza Svjetske banke.

U aprilu prošle godine MMF je prognozirao da će prosječna cijena sirove nafte  u 2022. biti 100 dolara, ta prognoza nije mjenjan u oktobru, a cijena sirove nafte je u 2022. zaista bila približno na tom nivou.

Svjetska banka je  prognozirala pad u 2023, a trenutni pad je veći od prognoziranog, dok fjučersi ukazuju na tendenciju još većeg pada cijena sirove nafte.

S obzirom na još uvijek visoku inflaciju i u SAD i Evropi koja smanjuje realna primanja stanovnika, nastavak rasta kamatnih stopa i probleme u  bankarskim sektorima,  nizak rast svjetske ekonomije vodi ka neminovnom padu na tržištu energenata.

Uskoro će Svjetska banka objaviti aprilsku prognozu kretanja cijena svih roba i može se očekivati da će prosiječna očekivana cijena sirove nafte u 2023. biti postavljena još niže u odnosu na prognozu iz oktobra 2022.godine.