56. emisija obveznica Republike Srpske – Frankfurt u Banjaluci

Zbog vrlo ambicioznog budžeta za 2023.godinu, kojim je predviđeno zaduživanje  Srpske u iznosu od oko jedne milijarde KM, 56.emisija obveznica Srpske izvršena 28.marta je bila predmet pojačane pažnje investitora i banaka u Srpskoj.

Na ovu emisiju, petogodišnjih obveznica, Srpska će platiti kamatnu stopu od 5,8% godišnje.

Jedno od pitanja  koje su tržište i javnost moglo  postaviti, a nisu, pa ga stoga mi postavljamo (i na njega odgovaramo) glasi:  “Da li je ova kamatna stopa niska ili visoka”?

Austrija na  petogodišnje obveznice plaća 2,7%, a Srpska više nego duplo u odnosu na taj iznos.

I poređenjem kamatne stope na londonsku emisiju Srpske iz  2021. koja je na Frankfurtskoj berzi, dajemo odgovor na pitanje da li je 5,8% visoka kamatna stopa.

Trgovina srpskim obaveznicama  u Frankfurtu vrši se ispod nominalne vrijednosti, a trenutna cijena je  92% u odnosu na nominalnu (crveni krug).

Kretanje cijene obveznica Republike Srpske na berzi u Frankfurtu  

(1.1.2023 – 31.3.2023)

Izvor: Frankfurtska berza,

Posljednja informacija iz Frankfurta je da na ove obveznice, koje dospjevaju za tri godine, tržište zahtjeva kamatnu stopu od 7,6% (31.3.2023),  a to je  više od 5,8%  na pet godina.

Kad bi se Srpska sada pokušala zadužiti na stranom tržištu platila bi na pet godina kamatnu  stopu sigurno iznad 8%, a vjerovatno oko 10%.

Bez obzira što je i ovih banjalučkih 5,8% relativno visoko, to nije ni približno jednako trenutnoj međunarodnoj ocjeni kreditnih sposobnosti Srpske.

Jedan investitor, ili jedna grupa investitora, ponudila je otkupiti srpske obveznice emitovane u martu u Banjaluci  po kamatnoj stopi od 7,7%, ali taj prjedlog nije prihvaćen.

Vrlo teško je neprimjetiti da je banjalučkih 7,7%, vrlo blizu frankfurtskih 7,6%.

Interpretacija ovih podataka je  da je “Frankfurt u Banjaluci“.

Postoje investitori u Banjaluci koji prate cijenu srpskih obveznica u Frankfurtu, kao i očekivane  kamatne stope na stranim tržištima.