Inflacija u SAD – Vladavina manjine

Za  američku monetarnu politiku se često kaže da je izuzetno  prilagodljiva pošto može mjenjati  smjer vrlo brzo.

Američkom centralnom bankom (FED) upravlja  12 ljudi i od njihovih odluka zavisi kolike će biti kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama.

FED je polovinom prošle godine odlučio  da započne sa ubrzanim povećavanjem kamatnih stopa i za 9 mjeseci one su povećana za 5 procentnih poena.

Fleksibilna američka monetarna politika ima izražen uticaj na inflaciju, koja se od juna prošle godine ubrzano smanjuje.

Godišnja inflacija je u junu prošle godine bila 9%, a u martu 2023. ona je samo 5%.

12 veličanstvenih je odlučilo da poveća kamatne stope, poskupi kredite, poveća kamatnu stopu na depozite i na taj način smanji želju i privrede i stanovništva da “troši novac”.

Inflacija u SAD, u %

Izvor: FED.

Manja potrošnja i manje investicije su se neminovno morale odraziti na nižu inflaciju.

Inflacija se smanjuje,  ali nivo cijena ostaje  trajno viši u odnosu na  period prije početka pandemije korone (mart 2020).

Za tri godine, od marta 2020. do marta 2023. cijene  u SAD su porasle za 17% (1,03*1,09*1,05).

Ovaj trajno viši  nivo cijena je posljedica odluke dvanestorice koji su u koroni štampali novac i smanjivali kamatne stope što je neminovno kad-tad moralo dovesti do visoke inflacije.

Svi mi, Amerikanci posebno,  živimo u iluziji da društvima upravlja neka velika grupa ljudi ili većina izabranih predstavnika naroda (demokratija).

Uticaj odluka dvanaestorice na inflaciju pokazuje da i najvećim “demokratijama” upravlja manjina i da se demokratija ponekad pretvara  u oligarhiju – vladavinu manjine.

Nijedan  od ovih dvanaest nije izabran neposredno na izborima, a FED je u vlasništvu američkih banaka koje su pretežno u privatnom vlasništvu.

U balkanskim razdrobljenim državicama često se ukazuje, s pravom, ili ne, da su države “privatne”, a zaboravlja se i da je FED privatna firma.

Oligarhija – manjina u SAD  uvijek određuje većini kolika će biti inflacija, a kolike kamatne stope.