Cijena novih stanova u Republici Srpskoj – Silazna putanja

Obično kada započne rast neke pojave na prvi pogled se čini kao da će on zauvijek, ili vrlo, vrlo dugo trajati, a neočekivnost rasta ove pojave stvara dodatno uvjerenje da će trend rasta biti teško prekinuti.

Naravno, svemu dođe kraj, pa i rastu cijena stanova koji je u Republici Srpskoj trajao od četvrtog kvartala 2021.godine (+10%).

Rast je ubrzan u prvom kvartalu 2022. (25%) neposredno nakon početka sukoba u Ukrajini, a u drugom kvartalu cijene  ponovo rastu za 10%.

Ove velike tromjesečne promjene su iscrpile  kupce i njihov broj je počeo opadati.

U isto vrijeme ponuda novih stanova se povećala u očekivanju velike zarade, ali to je stvorilo veliku neravnotežu na tržištu i naspram sve manjeg broja kupaca  stanova, pojavio se veliki broj prodavaca novih stanova.

Cijene novih stanova u Republici Srpskoj (u KM)

Izvor: Statistički zavod Republike Srpske.

Na tražnju za stanovima počela je uticati i visoka inflacija koja je smanjila kupovnu moć prosječnog stanovnika, jer je ista količina novca kupovala sve manje i manje roba i usluga.

I rast  kamatnih stopa je mnoge potencijalne kupce odvratio od kupovine stana.

U zadnjih 6 mjeseci cijena novih stanova je smanjena za 14% i  došla je na nivo na kojem je bila prije početka sukoba u Ukrajini.

Prosječna cijena novog stana u Republici Srpskoj je u prva  tri mjeseca ove godine bila 2,230 KM.

Čitaoce ovoga teksta sigurno zanima šta se desilo sa cijenama u Banjaluci koje su bile predvodnice rasta i čiji rast je bio najizraženiji.

Banjaluka  kao ogledalo tržišta nekretnina u Srpskoj  takođe je u padu, ali manjeg intenziteta od prosječnog.

U odnosu na zadnja tri mjeseca 2022. cijena je u prvom tromjesječju 2023. niža za 7,4% i iznosi 3.353 KM.

Silazna putanja može potrajati, jer sve veći broj prodavaca stanova želi da izađe sa tržišta (proda stanove), a kupci shvataju njihove muke.

Tržište će doći u ravnotežu kada se smanji  ponuda stanova.

Kad je među kupcima vladala “panika” cijene su  rasle, kada među prodavcima zavlada “panika”cijene padaju.