Majska emisija obveznica Federacije BiH – Jedna zemlja dva gospodara

Posle skoro godinu dana Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH, Federacija) je odlučila da emituje obveznice na Sarajevskoj berzi.

Odmah, na prvi pogled, se vidi razlika u odnosu investitora prema ovom bosanskom entitetu i Republici Srpskoj.

FBiH je od investitora tražila da joj posude 30 miliona KM, a oni su bili spremni da joj posude 83 miliona KM.

Ovaj podatak o ogromnoj volji da se finansira FBiH je dodatno osnažen činjenicom da je FBiH uzela novac na 7 godina.

Spremnost investitora da na ovako dug rok kreditiraju FBiH pokazuje da se javni dug Federacije finansira bez bilo kakvih poteškoća i zastoja.

Emisija obveznica Federacije BiH od 9.maja 2023.

Izvor: Sarajevska berza

I kamatna stopa po kojoj se zadužila FBiH (3,6%) je relativno povoljna.

Manja od kamatne stope po kojoj se na  godina zadužuje Grčka (3,9%), a naravno veća od cene nemačkog sedmogodišnjeg duga (2,2%).

Republika Srpska je pre par dana emitovala na 5 godine obveznice vrednost od 25 miliona KM po kamatnoj stopi od 5,8%, a uspela je od investitora dobiti samo 21 milion KM.

Javni dug RS im malo zainteresovanih kupaca, a FBiH i previše.

I razlika u kamatnim stopama (3,6% – 5,8%) u vezi sa rokom na koji se pozajmljuje novac (7 godina – 5 godina) ubedljivo je u korist FBiH.

Federacija na 7 godina ima za 2,2 procentna poena nižu kamatnu stopu od RS na pet godina.

Bosanski entiteti se razlikuju po načinu finansiranja javnog duga kao da nisu u istoj državi?

Jedna zemlja dva gospodara“ sintagma je koja, u prenesenom i ekonomskom značenju, savršeno odgovara tržištu javnog duga  bosanskih entiteta?