Potraživanja ECB od države i banaka – Šok terapija

Kao  što je centralna banka SAD odgovorna za inflaciju u SAD, isto tako Evropska centralna banka (ECB) odgovara za inflaciju u zemljama koji koriste evro kao svoju valutu.

Od jula prošle godine ECB ubrzano  povećava svoje  kamatne stope, a njena glavna kamatna stopa koja je bila 0%, sada je 3,75%.

Ovaj ogromni rast  kamatnih stopa čini novac  i kredite u zoni evra sve skupljim, a uporedo sa poskupljivanjem novca odvija se proces prestanka štampanja novca.

U junu je ukupna aktiva  (imovina) ECB bila  na najvišem nivu  od 8,82 hiljade milijardi  EUR.

Aktiva ECB se pretežno sastoji od raznih oblika potraživanja ECB prema državama članicama zone evra i  prema bankama.

Kada ECB smanjuje aktivu ona na taj način povlači dio novca koji je pozajmila državama i bankama, a s namerom da manje novca na tržištu deluje na smanjenje inflacije.

Od juna  do polovine decembra prošle godine ECB je smanjila  svoju aktivu za 360 milijardi EUR.

Aktiva ECB, u hiljadama milijardi evra

januar 2016 – polovina maja 2023.

Izvor:  ECB.

U drugoj polovini decembra, za samo  sedam dana,  aktiva ECB je smanjena za oko 500 milijardi EUR (crna strelica) i nakon dugo vremena aktiva je prvi put pala ispod 8 hiljada milijardi.

Do polovine maja  aktiva ECB  je  pala još za 257 miljardi  EUR  i  došla na nivo od 7,72 hiljade milijardi EUR.

Ukupno smanjenje  aktive ECB, od juna 2022. do polovine maja 2023. za 12,5% predstavlja, i medicinskim i ekonomskim rečnikom rečeno, svojevrsnu šok terapiju čiji je cilj da obori inflaciju i spreči širenje siromaštva u zemljama zone evra.

Radikalno i ubrzano smanjenje štampanja novca  predstavlja šok za ekonomiju koja se od početka pandemije korone u martu 2020. (crvena strelica) navikla da je “zasipaju” ogromnom količinom “naštampanog” novca.

Šok terapija, kao strategija monetarne i ekonomske politike, daje rezultate i inflacija je sa 10,6% (oktobar 2022) oborena na  7% u  aprilu 2023.godine, ali je i dalje izuzetno visoka i iznad cilja od 2%.

Vrlo je teško poverovati  da šok terapija neće izazvati neke nove potrese u zoni evra jer more likvidnosti u kojem je plivala evropska ekonomija se polako smanjuje.

Inflacija može biti smanjena, ali po cenu usporavanja ekonomskog rast, a u tom slučaju šok likvidnosti bi mogao delovati na probleme u servisiranju javnog duga, kao i na poremećaje na bankarskom tržištu.

Banke i državni dugovi su prvi kandidati na kojima bi se mogle osetiti  posledice šok terapije, koju prati, to ne smemo zaboraviti,  i povećanje kamatnih stopa.

Ako je ECB dobro odmerila krajnje negativne efekte šok terapije onda do  krize javnog duga u pojedinim zemljama, ili grupama zemalja, ili do bankarske krize, neće doći.