Isplata dividende Mtela a.d. Banjaluka – Jedan “mali” previd

Mtela a.d. Banjaluka  je preko Banjalučke berze  24.maja 2023. informisao javnost da saziva 47.  redovnu skupštinu akcionara.

Ova informacija je u formi  objave postavljena na sajt berze ujutro u 9.19 h, a nakon početka trgovine  (9.30 h) započeo je pad cijena akcija Mtela a.d. Banjaluka  čije akcije imaju službenu oznaku TLKM-R-A.

Tokom trgovanja cijena akcija TLKM-R-A je pala za 4,3%, sa 1,63 KM na 1,56 KM.

Razlog ovome padu je taj što je u tački 11  poziva za  47. redovnu skupštinu akcionara stajalo “Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine”, a tržište je očekivalo da će  Mtela a.d. Banjaluka predložiti odluku o raspodjeli  preostale , neraspoređene, dobiti za 2022. u obliku dividende. 

Par sati nako što je trgovanje završeno Banjalučka berza je postavila na svoj portal  informaciju  o prjedlozima 47.skupštine akcionara (u 15.24 h) .

U tački 11.a ovih prjedloga (Odluka  o raspodijeli dobiti iz 2022.godine) stoji da se preostala neraspoređena dobit iz 2022. od 42,5 miliona KM raspoređuje na neraspoređenu dobit – čime se poručuje da ona neće biti isplaćena akcionarima u obliku dividende.

Sljedeći dan, 25.5.2023. jedan dio vlasnika akcija, razočaran ovom  odlukom,  je  odlučio da po svaku cijenu proda akcije što je dovelo do velikog pada cijene TLKM-R-A.

Ona je sa 1,56 KM pala na 1,22 KM, a trgovina se zatvorila  po cijeni od 1,19 KM, što  je dalo ukupni pad od 22%,

Nema sumnje da su akcije prodavali oni investitori koju su kupili akcije TLKM-R-A po vrlo visokim cijenama od npr. iznad 1,5 KM, a koji su očekivali da će  Mtel a.d.  Banjaluka isplatiti preostalu dividendu za  2022. godinu od oko 8 pfeninga po akciji.

Tim razočaranim vlasnicima akcija su se pridružili i ostali uplašeni akcionari,  a i jedni i drugi, pa i cijelo finansijsko tržište  i javnost  u Bosni i Hercegovini, su napravili jedan “mali” previd,  koji se sastoji u sljedećem …

Mtela  a.d. Banjaluka je krajem decembra prošle godine donio odluku da iz dobiti za 2022.godini na ime dividende isplati skoro  40 miliona maraka, ili 8 pfeninga po akciji i najveći dio toga novca je već isplaćen.

Zarada  po akciji  Mtela  a.d. Banjaluka u 2022.godini je bila 16,74 pfeninga i to u poređenju sa 8 pfeninga isplaćene dividende daje racio isplate dividende od  48% (8/16,74).

U odnosu na zaradu po akciji  Mtela  a.d. Banjaluka je isplatio veću dividendu  i od Telekoma Austria i od Dojče telekoma, a isplaćena je i veća dividenda od prosječne za telekomunikacionu djelatnost – u tome se sastoji jedan “mali” previd,

Racio isplate dividende za 2022.godinu (isplaćena dividenda/zarada  po akciji)

Izvor: Investing.com, Dojče Telekom, Banjalučka berza.

Cijena akcija je Mtela  a.d. Banjaluka je u posljednja dva dana trgovanja (24 i 25.maj) pala iako je on  donio  veće materijalno bogatstvo svojim akcionarima u obliku dividende  i od njemačkog i od austrijskog telekoma.

U  neisplaćivanju dividende pojedini akcionari vide iznevjerena očekivanja umjesto da razmišljaju o tome koliko će ta zadržana dobit generisati novoga profita i nove dividende u godinama  koje dolaze.

Ovim tekstom Bife  otvara seriju  tekstova o akcijama Mtela a.d. Banjaluka (TLKM-R-A) bez namjera da bilo koga ubjedi da proda, ili kupi, ove akcije, već  sa idejom da smiri buru koja je nastala u  čaši vode.

PORICANJE ODGOVORNOSTI

Analize finansijskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) na Bife.ba, ne predstavljaju na bilo koji način prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su samo lični stav.