Inflacija i cijena nafte – Naftni šok

U ekonomiji se događaj koji izvodi ekonomski sistem  iz stanja mirovanja, ili nekog uobičajenog  kretanja,  naziva ekonomski šok, ili skraćeno šok.

Jedan takav šok se  desio na tržištu  energenat  i metala nakon početka sukoba između Ukrajine i Rusije.

Zbog sankcija uvedenih Rusiji i poremećaja u snabdjevanju svjetskih  tržišta  naglo su skočile cijene energenata i većine metala.

Sve do  početka rata (crveni kvadrat) cijena nafte je imala umjereni i predvidljivi rast, a poslije početka rata taj rast postaje izražen – ekstreman.

Od kraja februara do kraja juna 2022. cijena nafte raste za četvrtinu i dostiže rekord od 120 dolara (tokom juna cijena je bila i iznad 120 dolara).

Nagli  skok cijena nafte, naftni šok, na tržištu Bosne i Hercegovine (i ne samo ovome tržištu) bio je povod za rast cijena svih ostalih roba i usluga.

I u veleprodaji i u maloprodaji nagli rast cijena je u početku bio najčešće pravdan rastom cijena nafte.

Neke djelatnosti  koje rade sa metalima (građevinarstvo) su pored cijena nafte rast cijena svojih proizvoda (stanova) pravdale rastom cijena metala  koji su u martu 2022. dostigli najviše vrijednosti.

Rast na evropskom istoku je ušao u predvidljivu i očekivanu fazu, robni i trgovački tokovi, su stabilizovani i cijena nafte i metala je počela da pada.

Ubrzanom padu cijene nafte i metala doprinosi i smanjenje štampanja novca američke i evropske  centralne banke.

Cijena sirove nafte u dolarima (Brent)

Izvor:  Svjetska banka.  (Računato na osnovu Brent Oil Futures).

Do kraja maja ove godine računato u odnosu na prošlogodišnje maksimalne  vrijednosti cijena nafte je smanjena za 40%, a metali su u prosjeku jeftiniji za oko 25%.

Većina potrošača je očekivala da će  sa smanjenjem cijene nafte i metal čiji je rast bio ključni motiv opšteg ubrzanja inflacije doći do proporcionalnog snižavanja ostalih cijena, ali  to se nije desilo.

Ova pojava, već viđena u brojnim inflatornim epizodama da se vrlo lako objasniti.

Energija, čiji je glavni predstavnik nafta, ulazi što direktno, što indirektno u cijenu svih proizvoda.

Kada jedna branša odluči da  poveća cijene svojih proizvoda zbog rasta cijene nafte isto to rade i firme iz drugih djelatnosti sa namjerom da svoje prihode usklade sa rastom cijena.

Pošto svaka firma nastoji da sačuva svoj položaj na tržištu, proizvođači roba i usluga se ugledaju jedni na druge i na rast cijena koji se dešava oko njih reaguju rastom cijena roba i  usluga koje oni proizvode.

Želja da se očuva vlastita pozicija na tržištu prodaje vodi ka istovremenom rastu svih cijena proizvoda i usluga, pa i onih koji nisu baš direktno pogođeni rastom cijena energenata (npr.  usluga šišanja).

Kad inicijalni šok  počne slabiti (rast cijena energenata i metala) ostale cijene takođe sporije rastu.

Međutim, kada cijene energenata  i metala počnu opadati istovjetni  proces se ne primjećuje na većini ostalih roba i usluga, ili se primjećuje, ali sa velikim zakašnjenjem.

Cijene su “brze” kada trebaju rasti, a spore  kada trebaju “padati” – to je opšta zakonitost u kretanju cijena i podjednako  vrijedi u Americi, Kini, Rusiji, kao i u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji.

Firme i trgovine ne žele da spuštaju cijene jer se boje da to isto neće učiniti  ostali proizvođači i prodavci roba i usluga.

Niko ne želi da bude prvi.

Zato je i pored rapidnog  pada cijena energije i metala, inflacija u maju  u većini zemalja i dalje  ili pozitivna  ili  visoka.